Oppilaitosyhteistyö

Harjoittelut keskusjärjestössä

Harjoittelut liittyvät erityisesti päätapahtumiimme Ulkona kuin lumiukko ja Nuku yö ulkona (mm. suunnittelu, ohjaaminen, viestintä (some)) sekä lasten, aikuisten ja perheiden toimintaan. Yhteyshenkilö: nina.raike@suomenlatu.fi.

Vuoden 2022 avoimet harjoittelupaikat

Lasten ja perheiden toiminta: pääpaino perheliikunta (ml Liikkuva perhe -ohjelma), kurssitoiminta ja jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen. Yhteyshenkilö: nina.raike@suomenlatu.fi.

Kävelykipinä-kampanja 1.-31.5. Tehtävänä viestintä yhdistyksiin, materiaalin teko, tapahtumien markkinointi jne. Harjoitteluaika voi olla esim. 1.3.-31.5.2022. Yhteyshenkilö: hanna.okkonen@suomenlatu.fi.

Opinnäytetyöt keskusjärjestössä

Opinnäytetöiden aiheet voivat liittyä laajasti lasten, perheiden ja aikuisten luontoliikuntaan, vapaaehtoistyöhön tai olosuhde- ja vaikuttamistyöhön.

Opinnäytetyön aiheita

  • Perheliikunta: Kartoitus missä/millaista/minkä verran/kenen toimesta perheliikuntaa järjestetään Suomessa. Mitä hyötyjä perheliikunta tuottaa, millaisia esteitä perheliikunnalle on/koetaan olevan. Yhteyshenkilö: johanna.pekkanen@suomenlatu.fi
  • Metsätoiminta suomalaisessa varhaiskasvatuksessa kartoitus ja koonti. Yhteyshenkilö: mari.parikka-nihti@suomenlatu.fi
  • Pysyvän aikajärjestelmän vaikutus liikunnalliseen aktiivisuuteen. Yhteyshenkilö: eki.karlsson@suomenlatu.fi
  • Pulkkamäkien kartoitus ja kehittämistarpeet. Yhteyshenkilö: eki.karlsson@suomenlatu.fi
  • "Latuhenki", yhteisöllisyys Suomen Ladussa. Yhteyshenkilö: kirsi.uusitalo@suomenlatu.fi
  • Maastopyöräilyn alkeisohjaajakoulutuksen verkkomateriaali. Yhteyshenkilö: hanna.okkonen@suomenlatu.fi

 

Harjoittelu ja opinnäytetyöt jäsenyhdistyksissä

Yhdistyksemme voivat tarjota monipuolisia harjoittelu- ja opinnäytetyön toteutuspaikkoja (eri alat mm. media, liikunta, luonto, ympäristö, matkailu, rakennus).

Ota yhteyttä jäsenyhdistykseen https://www.suomenlatu.fi/yhdistys-ja-toimintapistehaku.html

 

Harjoittelu Suomen Latu Kiilopäällä

Ota yhteyttä Suomen Latu Kiilopää