Oppilaitosyhteistyö

Harjoittelut keskusjärjestössä

Harjoittelut liittyvät erityisesti päätapahtumiimme, esim. Nuku yö ulkona (mm. suunnittelu, ohjaaminen, (some)viestintä  sekä lasten ja aikuisten ulkoiluun sekä perheiden ulkoiluun ja perheliikuntaan (Liikkuva perhe). Yhteyshenkilö: nina.raike@suomenlatu.fi.

Syksyn 2023 avoimet harjoittelupaikat

Lasten ja perheiden toiminta: pääpaino perheliikunta (ml Liikkuva perhe -ohjelma) ja jäsenyhdistysten ohjaajuustoiminnan kehittäminen/tukeminen. Yhteyshenkilö: nina.raike@suomenlatu.fi.

 

Opinnäytetyöt keskusjärjestössä

Opinnäytetöiden aiheet voivat liittyä laajasti lasten, perheiden ja aikuisten ulkoiluun, vapaaehtoistyöhön tai olosuhde- ja vaikuttamistyöhön.

Opinnäytetyön aiheita

  • Perheliikunta: Kartoitus missä/millaista/minkä verran/kenen toimesta perheliikuntaa järjestetään Suomessa. Mitä hyötyjä perheliikunta tuottaa, millaisia esteitä perheliikunnalle on/koetaan olevan. Yhteyshenkilö: johanna.pekkanen@suomenlatu.fi
  • Metsätoiminta suomalaisessa varhaiskasvatuksessa kartoitus ja koonti. Yhteyshenkilö: mari.parikka-nihti@suomenlatu.fi
  • Ohjaajuus, ohjaajakurssien vaikuttavuus. Yhteyshenkilö: nina.raike@suomenlatu.fi
  • Pysyvään aikajärjestelmään siirtymisen vaiktus liikunnalliseen aktiivisuuteen. Yhteyshenkilö: hannu.tiusanen@suomenlatu.fi
  • Pulkkamäkien kartoitus ja kehittämistarpeet, liikuttamisvoiman todentaminen. Yhteyshenkilö: hannu.tiusanen@suomenlatu.fi
  • "Latuhenki", yhteisöllisyys Suomen Ladussa. Yhteyshenkilö: kirsi.uusitalo@suomenlatu.fi

 

Harjoittelu ja opinnäytetyöt jäsenyhdistyksissä

Yhdistyksemme voivat tarjota monipuolisia harjoittelu- ja opinnäytetyön toteutuspaikkoja (eri alat mm. media, liikunta, luonto, ympäristö, matkailu, rakennus).

Ota yhteyttä jäsenyhdistykseen https://www.suomenlatu.fi/yhdistys-ja-toimintapistehaku.html

 

Harjoittelu Suomen Latu Kiilopäällä

Ota yhteyttä Suomen Latu Kiilopää