Oppilaitosyhteistyö

Harjoittelut keskusjärjestössä

Harjoittelut liittyvät erityisesti päätapahtumiimme Ulkona kuin lumiukko ja Nuku yö ulkona (mm. suunnittelu, ohjaaminen, viestintä (some)) sekä lasten, aikuisten ja perheiden toimintaan. Yhteyshenkilö: nina.raike@suomenlatu.fi.

Vuoden 2021 avoimet harjoittelupaikat

Lasten ja perheiden toiminta: pääpaino perheliikunta (ml Liikkuva perhe -ohjelma), kurssitoiminta ja jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen. Yhteyshenkilö: nina.raike@suomenlatu.fi.

Vuoden 2022 avoimet harjoittelupaikat

Lasten ja perheiden toiminta: pääpaino perheliikunta (ml Liikkuva perhe -ohjelma), kurssitoiminta ja jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen. Yhteyshenkilö: nina.raike@suomenlatu.fi.

Polkujuoksukiertue 18.4.-22.5.2022. Tehtävänä viestintä yhdistyksiin, materiaalin teko, kiertueen markkinointi jne. Harjoitteluaika voi olla esim. 1.3.-31.5.2022. Yhteyshenkilö: hanna.okkonen@suomenlatu.fi. 

Kävelykipinä-kampanja 1.-31.5. Tehtävänä viestintä yhdistyksiin, materiaalin teko, tapahtumien markkinointi jne. Harjoitteluaika voi olla esim. 1.3.-31.5.2022. Yhteyshenkilö: hanna.okkonen@suomenlatu.fi.

Opinnäytetyöt keskusjärjestössä

Opinnäytetöiden aiheet voivat liittyä laajasti lasten, perheiden ja aikuisten luontoliikuntaan, vapaaehtoistyöhön tai olosuhde- ja vaikuttamistyöhön.

Opinnäytetyön aiheita
- Perheliikunta: Kartoitus missä/millaista/minkä verran/kenen toimesta perheliikuntaa järjestetään Suomessa. Mitä hyötyjä perheliikunta tuottaa, millaisia esteitä perheliikunnalle on/koetaan olevan. Yhteyshenkilö: johanna.pekkanen@suomenlatu.fi
- Metsätoiminta suomalaisessa varhaiskasvatuksessa kartoitus ja koonti. Yhteyshenkilö: mari.parikka-nihti@suomenlatu.fi.
- Pysyvän aikajärjestelmän vaikutus liikunnalliseen aktiivisuuteen. Yhteyshenkilö: eki.karlsson@suomenlatu.fi.
- Pulkkamäkien kartoitus ja kehittämistarpeet. Yhteyshenkilö: eki.karlsson@suomenlatu.fi.
- "Latuhenki", yhteisöllisyys Suomen Ladussa. Yhteyshenkilö: anniina.iivarinen@suomenlatu.fi.

 

Harjoittelu ja opinnäytetyöt jäsenyhdistyksissä

Yhdistyksemme voivat tarjota monipuolisia harjoittelu- ja opinnäytetyön toteutuspaikkoja (eri alat mm. media, liikunta, luonto, ympäristö, matkailu, rakennus).

Ota yhteyttä jäsenyhdistykseen https://www.suomenlatu.fi/yhdistys-ja-toimintapistehaku.html

 

Harjoittelu Suomen Latu Kiilopäällä

Ota yhteyttä Suomen Latu Kiilopää