Kutsu päättäjä ulos

Kun järjestät Kutsu päättäjä ulos -tapahtuman omalla paikkakunnallasi, pääset keskustelemaan kuntasi vaikuttajien kanssa ja viet eteenpäin tärkeitä ulkoiluun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyviä asioita. Suomen Latu tarjoaa tapahtuman järjestämisen tueksi materiaalia, joka on vapaasti hyödynnettävissä. Kutsu päättäjä ulos -tapahtumien tavoite on vahvistaa kunnan ja yhdistyksen yhteistyötä sekä lisätä yhdistysten vaikuttamistyötä ulkoilun edistämiseksi omalla paikkakunnalla. Samalla yhdistys vahvistaa suhteitaan kunnan päättäjiin ja tekee yhdistystä ja sen toimintaa tunnetuksi päättäjien suuntaan.

Keitä tulisi kutsua?

Kutsumasi päättäjät voivat olla virkamiehiä tai luottamushenkilöitä esimerkiksi liikuntatoimesta tai metsä- ja puistopuolelta, suunnittelijoita, kaavoittajia, kaupungin- ja kunnanjohtajia tai muita vaikuttajia ja aktiivisia kunta- ja järjestöihmisiä.

Sinun kannattaa kutsua myös ulkoilu-, liikunta- ja hyvinvointiteemasta kiinnostuneita ihmisiä kunnanvaltuustosta tai -hallituksesta. Usein nämä ihmiset ovat jo valmiiksi mielipidevaikuttajia ja suunnannäyttäjiä.

Mitä yhdistys tästä hyötyy?

Yhdistys, jolla on aikaisempaa kokemusta vaikuttamisesta voi:

  • edistää yhdistyksen tärkeinä pitämiä hankkeita kunnan päätöksenteossa (valitaan 1-3 hanketta etukäteen).
  • tuoda yhdistykselle uskottavuutta päättäjien keskuudessa aktiivisena kansalaisjärjestönä ja liikunta-asioiden asiantuntijana.
  • osoittaa olevansa merkittävä ihmisten liikuttaja ja ulkoiluttaja järjestössä, joka aktivoi kaikkiaan lähes 200 000 suomalaista osallistumaan toimintaan.

Yhdistys, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta voi:

  • saada kokemusta keskusteluista päättäjien kanssa.
  • lisätä tunnettuuttaan päättäjien keskuudessa.
  • innostaa yhdistyksen aktiiveja vaikuttamistyöhön.
  • osoittaa olevansa merkittävä ihmisten liikuttaja ja ulkoiluttaja järjestössä, joka aktivoi kaikkiaan lähes 200 000 suomalaista osallistumaan toimintaan.

Tausta

Suomen Latu jäsenyhdistyksineen on Suomen suurin ja merkittävin ulkoliikunnan puolestapuhuja. Järjestö on valinnut liikuntapoliittiseen keskusteluun osallistumisen yhdeksi strategiseksi painopistealueekseen ja haluaa rohkaista jäsenyhdistyksiään edistämään liikuntapaikkojen ylläpitoa, kehittämistä ja rakentamista omassa kunnassaan.

Kutsu päättäjä ulos -tapahtumissa Suomen Ladun jäsenyhdistykset ulkoilevat yhdessä oman kuntansa päättäjien ja virkamiesten kanssa ja keskustelevat ulkoiluolosuhteiden parantamisesta.

Poliittinen vaikuttaminen on vielä suhteellisen vierasta suurimmalle osalle noin 180:stä Suomen Ladun jäsenyhdistyksestä. Siksi Kutsu päättäjä ulos -tapahtumat ovat matalan kynnyksen tilaisuuksia, jossa yhdistykset voivat saada tuntumaa vaikuttamistyöstä helposti ja mukavalla tavalla.

Materiaalia