Onnistuneen tapahtuman tunnusmerkit

"Onnistuneen tapahtuman tunnusmerkit" on tehty auttamaan tapahtumaprojektin läpiviemistä ja sitä voi myös hyvödyntää tapahtuman laadun mittaamiseen. Kuinka moni alla olevista asioista teillä toteutui?

Suunnittelu

 • Tapahtumalle on nimetty tapahtumavastaava, jonka apuna on järjestäytynyt organisaatio ja jaetut päävastuut
 • Tapahtumalle on luotu projektisuunnitelma ja määritelty selkeät tavoitteet
 • Tapahtuma on kirjattu yhdistyksen toimintasuunnitelmaan ja tapahtumavalmistelut on aloitettu hyvissä ajoin
 • Tapahtumalle on luotu budjetti, joka tähtää vähintää nollatulokseen

Turvallisuus

 • Tapahtumaan on nimetty turvallisuusvastaava
 • Tarvittavat turvallisuusasiakirjat on täytetty
  • Riskikartoitus
  • Turvallisuussuunnitelma
  • Tarvittavat viranomaisilmoitukset on tehty
 • Turvallisuusvastaava on tapahtumassa paikan päällä ilman erillistä muuta tehtävää
 • Tapahtuman turvallisuustoimet/läheltäpiti -tilanteet käydään läpi tapahtuman jälkeen, raportoidaan eteenpäin Suomen Ladulle tai Tukesille sekä ne otetaan huomioon tulevassa toiminnassa ennaltaehkäisevästi.

Vapaaehtoiset

 • Vapaaehtoisia on riittävästi ja työtä ei koeta liian kuormittavaksi
 • Vapaaehtoisille on selkeästi määritellyt tehtävät
 • Palaute vapaaehtoisilta on vähintään 4 (asteikolla 1-5)
 • Vapaaehtoisia kiitetään ja palkitaan tehdystä työstä

Osallistujat

 • Osallistujien määrä vastaa tavoitetta
 • Osallistujilta kerätään palaute tapahtumasta
 • Osallistujille tarjotaan mahdollisuutta liittyä Suomen Ladun jäseniksi
 • Palaute tapahtumasta on vähintään 4. (Asteikolla 1-5)

Viestintä ja markkinointi

 • Tapahtumalle on määritetty viestintä- ja markkinointivastaava(t)
 • Tapahtumalle on tehty viestintäsuunnitelma
 • Viestinnässä ja markkinoinnissa on huomioitu:
  • Sosiaalinen media
  • Jäsenyhdistyksen nettisivut
  • Suomen Ladun tapahtumakalenteri
  • Paikalliset ja alueelliset mediat, ts. mediatiedote lähetetty
 • Tapahtumassa on huomioitu esteettömyys ja kuluttajille ilmoitettu mistä saa tarvittaessa lisätietoa
 • Tapahtumasta on otettu laadukkaat kuvat