Muista viranomais- ja lupa-asiat

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Tilaisuus tai tapahtuma on yleisötilaisuus silloin, kun se on avoin kenelle tahansa, joko ilmaiseksi tai pääsylipun ostamalla. Pääsääntöisesti yleisötilaisuuksista pitää ilmoittaa kirjallisesti järjestämispaikan poliisille. Aivan kaikista yleisötilaisuuksista ei tarvitse ilmoittaa. Usein tällaisten tapahtumien luonne on sellainen, että sivullisille ja ympäristölle ei aiheudu haittaa eikä erillisiä liikennejärjestelyjä vaadita. Tilaisuuden paikka tai yleisön vähäinen määrä voi olla myös perusteena, että tilaisuudesta ei tarvitse ilmoittaa. HUOM! avotulen käyttö tapahtumassa tarkoittaa aina pelastussuunnitelman laatimista ja siten myös poliisille ilmoittamista.

Ainakin seuraavista tilaisuuksista on syytä tehdä ilmoitus:

 • suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia)
 • yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat
 • erityisryhmille suunnatut tilaisuudet myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen)
 • tapahtumassa tarvitaan järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta
 • alue rajataan muulta käytöltä, esimerkiksi ulkoilmatapahtumat
 • tapahtumassa on alkoholin anniskelua tapahtuma
 • vaatii pelastussuunnittelua (kyseessä yli 200 henkilön tilaisuus tai käytössä avotuli)


Järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi (5) vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Jos tilaisuuteen tarvitaan liikenteenohjaajia tai tilapäisiä järjestyksenvalvojia, tee ilmoitus vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.


Pelastussuunnitelma

Pelastuslaitokselle Paikalliselle pelastuslaitokselle on myös ilmoitettava yleisötapahtumasta ja toimitettava sinne tapahtuman pelastussuunnitelma vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista.


Järjestäjät ja järjestyksenvalvonta

Järjestäjien on oltava tapahtuman aikana tunnistettavissa esimerkiksi yhteneväisestä pukeutumisesta, jotta osallistujat tietävät kenen puoleen tarvittaessa kääntyä. Hyödyllistä on myös rakentaa kunnollinen infopiste sekä viitoitusjärjestelmä tapahtuman keskeisiin paikkoihin. Tapahtumassa on myös oltava riittävä määrä poliisin hyväksymiä järjestyksenvalvojia. Poliisi määrittää koulutettujen ja kouluttamattomien järjestyksenvalvojien tarpeen tapahtumakohtaisesti sen luonteesta ja koosta riippuen. Järjestyksenvalvojien tulee kantaa järjestyksenvalvojan tunnisteliiviä tai -laattaa. Turvallisuuspäällikkö vastaa järjestyksenvalvojien toiminnasta tapahtuman aikana. Mikäli omasta yhdistyksestä ei löydy tarvittavaa määrää kortillisia järjestyksenvalvojia, kannattaa heitä tiedustella muista paikkakunnan yhdistyksistä. Poliisi usein myös hyväksyy tilapäiseksi järjestyksenvalvojaksi kortittoman henkilön, mikäli tapahtumassa on myös kortillisia järjestyksenvalvojia.


Musiikkiluvat

Musiikin esittäminen tapahtumassa vaatii tiettyjen seikkojen huomioimista. Olipa kyseessä elävän tai mekaanisen musiikin esittäminen tapahtumassa, pitää siitä maksaa korvauksia Teostolle ja/tai Gramexille. Suomen Ladulla ja sen jäsenyhdistyksillä on yhteislupa, joka oikeuttaa soittamaan taustamusiikkia jäsenyhdistyksen tapahtumissa. Tehdessäsi yleisötapahtumasta viranomaisilmoitusta(yli 200hlö tapahtumat), ilmoita Suomen Ladun sopimusnumero 50007083.

Tapahtuman taustamusiikkilupa (Teosto)

 • Kattaa 1-2 000 hlö tilaisuuksia, joissa äänitemusiikkia (ei live-musiikkia). Näitä lupia voimassa 15 tapahtumaan vuodessa.

Tapahtumalisenssi (Gramex)

 • Kattaa 1-200 hlö tilaisuuksia, joissa äänitemusiikkia(ei live-musiikkia). Näitä lupia voimassa 10 tapahtumaan vuodessa.
 • Kattaa 1-2 000 hlö tilaisuuksia, joissa äänitemusiikkia(ei live-musiikkia). Näitä lupia voimassa 5 tapahtumaan vuodessa.

Kymppilupa: (Teosto)

 • Kattaa 1-200hlö tilaisuuksia, joissa sekä äänite- että livemusiikkia. Näitä lupia voimassa 10 kpl.


Arpajaiset

Pienarpajaisiin et tarvitse lupaa. Pienarpajaiset ovat tavara-arpajaisia, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 3 000 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuvat samassa tilaisuudessa. Voittojen arvonta voidaan suorittaa joko ennen tilaisuutta tai tilaisuuden aikana mutta arpojen myynnin ja voittojen jaon tulee tapahtua samassa tilaisuudessa. Molempien ehtojen on täytyttävä.