Pelloilla kulkeminen

Viljellyllä pellolla ei saa kulkea

Peltojen pääasiallinen käyttötarkoitus on viljely. Pelloilla kulkeminen kasvukauden aikana aiheuttaa selvää haittaa sadolle, siksi pelloilla ei saa liikkua kasvukauden aikana ilman maanomistajan suostumusta.

Pellon pientareella kulkeminen

Myöskään peltojen pientareiden nurmea ei saa tallata tai rikkoa. Pientareiden tarkoituksena on suojata ympäröiviä vesistöjä ja muuta luontoa peltojen lannoitteilta. Jalan liikkuminen pellon pientareella ei kuitenkaan riko pientareen nurmea, joten pellon pientareilla saa liikkua jokamiehenoikeudella jalkaisin.

Lumisella ja routaisella pellolla liikkuminen

Pelloilla saa kulkea, kun pelto on paksun lumipeitteen peittämä. Paksu lumipeite ja routa suojaavat peltoja, eikä kulkeminen aiheuta vähäistä suurempaa haittaa viljelylle.

Viljelemättömällä pellolla kulkeminen

Kun pelto ei ole viljelykäytössä sillä saa kulkea jokamiehenoikeudella. Viljelty pelto voi olla toisinaan vaikeaa tunnistaa. Jos on epävarma, onko pelto viljelty, tulee asia varmistaa maanomistajalta.