Sääntöuudistus etenee

17.06.2024|Yhdistyksille

Sääntöuudistustyöryhmä kuuli jäsenistöä kevätkokouksen yhteydessä Kiilopäällä. Kaikille avoinna olleen padletin tuotokset on nyt koostettu ja työ sääntöjen uudistamiseksi jatkuu. Sääntöuudistuksella on kaksi tavoitetta, korjata sääntöjen teknisiä epäloogisuuksia, sekä punnita isompia uudistustarpeita.

Padlet kokosi kommentteja sääntöuudistuksen kiperimmistä teemoista. Erityisesti keskustelua heräsi jäsenyhdistysten äänimäärästä. Nykymallia pidettiin hyvänä, mutta myös mallin muuttaminen seuraavilla tavoilla sai ääniä: Porrastuksen suurentaminen tarkoittaisi sitä, että suurimman äänimäärän voisi saavuttaa esimerkiksi vasta 3 000 jäsenyydellä nykyisen 1 500 sijaan. Lisäportaat tarkoittaisi sen sijaan, että suurimmille yhdistyksille tulisi esimerkiksi kahdeksan ääntä nykyisen kuuden sijaan. Keskustelu tästä jatkuu.

Myös hallituksen koosta ja muodostamisesta käytiin keskusteluja. Äänestykseen osallistuneet pitivät erillistä asiantuntijapaikkaa hallituksessa tarpeettomana. Nykyinen hallituksen koko sai eniten kannatusääniä, mutta myös pienentäminen sai kannatusta. Hallituksen jäsenten haluttiin edustavan jäsenistöä monipuolisesti. Erilaiset näkökulmat eri puolilta Suomea koetaan tärkeinä. 

Suurin osa vastanneista olisi valmis luopumaan suorajäsenyydestä ja siirtämään suoraan liittyneet henkilöjäsenet kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenyyden avaaminen on yksi isommista muutoksista, joita sääntöihin on tarkoitus tehdä. Kannatusjäsenyyden määrityksen tarkentaminen säännöissä on tarpeellista, jotta jäsenluokan käyttö olisi selkeää.

Aluetoiminta oli mukana yhtenä kyselyn teemana. Nykymalli koetaan hyväksi ja alueiden toiminnasta toivotaan lisää tietoa. Tällä hetkellä latualueet eivät ole virallinen osa Suomen Ladun organisaatiota, ja tarvetta niiden kirjaamiseksi sääntöihin on pohdittu. Keskustelu jatkuu edelleen asiasta.

Padletilla saatu palaute ohjaa työryhmän työtä ja syksyllä työryhmä esittelee valmistunutta ensimmäistä luonnosta kaikille avoimessa webinaarissa. Webinaari toteutuu syyskuussa ja siitä tiedotetaan yhdistysaktiivien uutiskirjeessä, Suomen Ladun tapahtumakalenterissa sekä yhdistysaktiivien Facebook-ryhmässä. Luonnosta työryhmä valmistelee tästä eteenpäin järjestötoimikuntaa, hallitusta ja toimistoa kuullen. Edelleen myös kaikki kommentit ja huomiot jäsenistöltä ovat tervetulleita.

Lisätietoa työryhmän työstä ja sääntöuudistuksen etenemisestä antaa työryhmän puheenjohtaja ja Suomen Ladun hallituksen varapuheenjohtaja Jussi-Pekka Arkkola (suomenlatu@arkkola.com). 

​​​​​​​​​​​​​​