Suomen Ladun lausunto koskien esitystä valtion maiden avohakkuiden lopettamiseksi

07.12.2020|Lausunnot

Metsänkäsittely vaikuttaa monin tavoin virkistyskäyttömaisemaan ja maaston kuljettavuuteen. 

Tällä on erityistä merkitystä taajamien lähialueilla, asutuksen ja matkailualueiden lähellä ja muilla virkistyskäytölle tärkeillä alueilla.  Suomen Latu kannattaa valtion maiden metsänhoitoa peitteisenä erityisesti virkistyskäytölle tärkeillä alueilla.
 
Alta voit ladata koko lausunnon PDF-muodossa.

Liitteet


avohakkuut-valtion-maalla-1