Suomen Latu puoltaa Olvassuon kansallispuistohanketta

15.11.2013|Lausunnot

Kansallispuiston perustaminen lisäisi arvokkaan suoalueen retkeilypalveluja ja virkistyskäyttöä.

Suomen Latu on tutustunut Metsähallituksen selvitykseen Olvassuon kansallispuiston perustamisedellytyksistä. Suomen Latu kannattaa Olvassuon kansallispuiston perustamista, sillä se lisäisi arvokkaan suoalueen retkeilypalveluja ja virkistyskäyttöä.

Olvassuo on vetovoimainen ja hieno esimerkki Suomen suoluonnosta. Tällä hetkellä alueella on noin 4000 käyntiä vuodessa ja ulkoilureittejä ja ulkoilun palvelurakenteita on vain vähän. Mikäli kansallispuisto toteutuu, alueen virkistyskäyttöä palveleviin rakenteisiin tulisi panostaa.

Suomen Latu ehdottaa lisäksi, että kolmas sektori otettaisiin mukaan kansallispuiston perustamiseen ja ylläpitoon. Tämä sitouttaisi kansalaisjärjestöt kansallispuiston toimintaan ja samalla järjestöjen tarpeet huomioitaisiin jo suunnitteluvaiheessa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Anne Rautiainen, asiantuntija, Suomen Latu ry, p. 050 545 6539
Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, Suomen Latu, p. 044 328 3286

Liitteet


olvassuon-kansallispuistoesitys