Suomen Latu: Miksi puollamme Teijon pysymistä retkeilyalueena?

11.11.2013|Lausunnot

Suomessa tarvitaan kansallispuistojen lisäksi myös statukseltaan muunlaisia virkistysalueita.

Suomessa tarvitaan kansallispuistojen lisäksi myös statukseltaan muunlaisia virkistysalueita.

Olemme saaneet palautetta siitä, että kannatamme Teijon alueen säilymistä retkeilyalueena.

Suomen Latu pitää kansallispuistoja Suomen luonnon arvokkaimpina helminä ja loistavina virkistysympäristöinä.

Olemme antaneet tämän syksyn aikana Konneveden kansallispuistoa puoltavan lausunnon. Tällä viikolla lähtevät Käsivarren ja Olvassuon kansallispuistoja kannattavat lausunnot.

Luonnonsuojelu on meille tärkeää

Suomen Latu pitää luonnonsuojelua välttämättömänä, mutta ulkoilujärjestönä näkökulmamme on ensisijaisesti luonnon virkistyskäytössä ja ihmisten monipuolisten ulkoilumahdollisuuksien turvaamisessa.

On tärkeää huomioida, että uusien kansallispuistojen myötä Metsähallituksen luontopalveluiden rahoitus tuskin tulee kasvamaan. Mitä useampi uusi kansallispuisto perustetaan, sitä vähemmän jää rahoitusta nykyisten puistojen rakenteisiin ja ylläpitoon. Metsähallitus on aiemmin linjannut, että budjettisyistä kansallispuistojen rakenteiden ylläpito keskitetään vain luontokeskusten läheisyyteen.

Suomen Latu toimii aktiivisesti Metsähallituksen luontopalveluiden rahoituksen puolesta.

Kansallispuistot eivät yksin riitä

Kansallispuistot rajoittavat toisinaan luonnon monimuotoista virkistyskäyttöä, sillä puistojen käyttöä ohjataan järjestyssäännöillä ja erilaisilla luvilla.

Liiallinen sääntely kaventaa niin yhdistysten kuin luontopalveluyrittäjien toimintaedellytyksiä – se vähentää suomalaisten liikkumista luonnossa sekä heikentää luontosuhdetta ja hyvinvointia.

Elävä esimerkki löytyy viime kesältä: Erävaelluksen SM-kilpailuiden järjestäminen Nuuksion kansallispuistossa oli ongelmallista, koska vaellusreittejä oli lupa ohjata vain osalle puiston pinta-alasta. Yöpymisrasteja kansallispuistossa ei saanut järjestää ollenkaan.

Virkistystavat ja ulkoilulajit muuttuvat ajan mukana. Jotta pystymme vastaamaan tulevaisuudessa erilaisten ulkoilupaikkojen kysyntään, tarvitsemme alueita, joissa näiden tulevaisuuden ulkoilulajien toteuttaminen on mahdollista.

Suomessa tarvitaan kansallispuistojen lisäksi myös statukseltaan muunlaisia virkistysalueita. Tarvitsemme alueita, joissa voidaan järjestää esimerkiksi ulkoilutapahtumia tai kesäleirejä.

Retkeilyalueet liikuttavat

Retkeilyalueet ovat laajoja, virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita. Monet retkeilyalueet ovat pidettyjä ja arvostettuja ulkoilupaikkoja, ja pinta-alaan suhteutettuna niissä on enemmän kävijöitä kuin kansallispuistoissa. Pirstaloituneen maanomistuksen takia erityisesti Etelä-Suomessa on tarve tällaisille alueille.

Retkeilyalueet pitäisi siirtää Metsähallituksen metsätaloudelta luontopalvelujen haltuun, jolloin metsiin ei kohdistu taloudellista painetta hakkuille.

Retkeilyalueiden liian kovat hakkuut ovat ongelmallisia. Suomen Latu esittää, että hakkuut tehtäisiin maisemaa hoitaen siten, että ne palvelevat virkistystä ja sen laatua. Ohjeet ja tietotaito tällaiseen metsänhoitoon on olemassa.

Lisätiedot:
Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, Suomen Latu, puh. 044 328 3286
Anne Rautiainen, asiantuntija, Suomen Latu ry, puh. 050 545 6539

Liitteet


teijon-kansallispuistoesitys