Menestyvässä kunnassa ulkoiluolosuhteet kunnossa

01.12.2011|Lausunnot

Ulkoilijat pitävät lähiulkoilupaikkoja tärkeimpinä kehittämiskohteina: eniten kehittämistä vaativat pyörätiet ja jalankulkuväylät. Lisäksi toivotaan laatua. Ulkoilupaikan valintaan vaikuttavat ulkoilupaikan hyvä kunto, turvallisuuden tunne, hyvä valaistus sekä sähköinen tiedonsaanti.

Suomen Ladun tekemän selvityksen mukaan ulkoilupaikkoja on kunnissa paljon ja asukkaat ovat niihin kohtuullisen tyytyväisiä.

Suosituimpia ulkoilupaikkoja ovat pyörätiet ja jalankulkuväylät, kuntopolut ja -radat, hiihtoladut, lähimetsät, uimarannat, luontopolut ja lähipuistot. Asukaskyselyjen mukaan pyörätiet ja jalankulkuväylät vaativat ulkoilupaikoista eniten kehittämistä.

Ulkoilupaikan valintaan vaikuttavat ulkoilupaikan hyvä kunto, turvallisuuden tunne, hyvä valaistus sekä tiedonsaanti ulkoilupaikan kunnosta ja sijainnista verkkosivujen kautta.

Selvityksen mukaan asukkaat myös uudet ulkoilupaikat, kuten esteettömät ulkoilureitit, matkaluisteluradat, tekolumiladut, metsäiset talvikävelyreitit ja frisbeegolfradat, ovat toivottuja ulkoilupaikkoja.
Vaikka nykytila on pääosin kohtuullisen hyvä, vaihtelee ulkoilupaikkojen kunnossapidon taso. Kehittämisessä tulisikin keskittyä määrän sijasta laatuun.

Ylläpito on ammattimaistunut, mutta resurssit ovat tiukat. Ulkoilupaikkojen ylläpidon vastuu hajaantuu monelle hallintokunnalle ja ylläpidon tasalaatuisuus kärsii tästä. Sama havainto tehtiin kymmenen vuotta sitten toteutetussa vastaavassa selvityksessä.

Suomen Ladun mukaan ulkoilun edistämisen tulisi olla kunnan strateginen valinta.

Sähköiset palvelut kuntoon
Ulkoilupalveluissa eli viitoituksissa, taukopaikoissa ja sähköisessä informaatiossa on tapahtunut vähiten kehitystä verrattuna kymmenen vuoden takaiseen.

Ulkoilupalvelut saivat asukkailta selvityksessä huonoimpia arvosanoja. Varsinkin sähköisen informaation toivotaan löytyvän keskitetysti yhdestä paikasta.

Selvitys 15 kunnasta
Viimeisen kahden ja puolen vuoden ajan Suomen Latu on yhteistyössä 15 kunnan kanssa selvittänyt, millainen on Suomen ulkoiluolosuhteiden nykytila ja miten ulkoiluolosuhteita tulisi kehittää. Vastaava selvitys tehtiin viimeksi 10 vuotta sitten.

Kuntien ulkoilun edistämisen ydinasiat ja kehittämiskohteet tiivistettiin hankkeessa Hyvän ulkoilukunnan menestystekijät -julkaisuksi. Julkaisusta selviää, miten kuntien ulkoiluolosuhteita pitäisi kehittää ja sen toivotaan antavan ideoita ja ohjaavan kuntien ulkoilun edistämistä ja yhteistyötä.

Selvityksen tulokset julkistetaan tänään Vantaan Heurekassa valtakunnallisessa ulkoiluseminaarissa. Sulka II -selvityksen kirjallinen loppuraportti julkaistaan joulukuun lopussa Suomen Ladun kotisivuilla.

Mikä on Sulka II -hanke?
Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hanke kartoitti kuntien ulkoiluolosuhteiden nykytilaa ja kehittämistarpeita. Hanke toimii 10 -vuotisseurantaselvityksenä vuosina 1998–2000 toteutetulle vastaavalle selvitykselle.

Käytännössä hankkeessa on tarkasteltu 15 kunnan ulkoilumahdollisuuksia. Aineisto koostuu asiantuntijakyselyistä ja 6535 asukkaan vastauksista, ulkoilupaikkojen kartoitusaineistosta ja 15 avoimesta asukastilaisuudesta.