Liikkuminen omin lihasvoimin on pienin poikkeuksin sallittua lähes kaikkialla

Liikkuminen julkisella ja yksityisellä maa-alueella jalan, hiihtäen ja pyöräillen on jokaisenoikeus. Liikkumista voidaan rajoittaa vain, jos liikkuminen aiheuttaa maan varsinaiselle käyttötarkoitukselle vähäistä suurempaa haittaa, kuten viljellyllä pellolla kulkeminen. Kulkemista voidaan rajoittaa myös lakiin ja viranomaisten päätöksiin perustuvilla kielloilla.

Jokamiehenoikeudet - Liikkuminen from Suomen Latu on Vimeo.

Jalkaisin liikkuminen

Jalkaisin liikkuminen aiheuttaa hyvin harvoin maanomistajalle todellista haittaa, joten jalkaisin liikkuminen on sallittua miltei aina. Jalkaisin ei saa kuitenkaan liikkua moottori- ja moottoriliikenneteillä, viljellyillä pelloilla, piha-alueilla, puolustusvoimien alueilla eikä rajavyöhykkeillä.

Hiihtäminen

Hiihtäminen on sallittua kaikkialla, missä jalkaisinkin liikkuminen on sallittua. Hiihtoladut ovat yleensä kaikkien käytettävissä maksutta. Osa laduista on yksityisiä ja niillä hiihtämiseen tarvitaan ladun omistajan lupa. 

Latujen käytöstä voidaan myös periä käyttömaksuja, jos latualue on otettu erityiseen käyttöön, kuten muusta polkuverkostosta rajattu ensilumenlatu. 

Yleisillä hiihtoladuilla saa liikkua myös muuten kuin hiihtäen, kunhan ei riko latua eikä häiritse reitin varsinaista käyttötarkoitusta eli hiihtämistä.

Pyöräily

Maastopyöräily on sallittua jokaisenoikeudella, eikä siihen tarvita maanomistajan lupaa. Maastopyöräilyä voidaan kuitenkin rajoittaa tai kieltää, jos se aiheuttaa todellista haittaa maan varsinaiselle käytölle. Esimerkiksi luonnonsuojelualueilla pyöräily voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa, jos pyöräilystä on haittaa alueen eläimistölle tai kasvillisuudelle.

Yleisillä ja yksityisillä reiteillä pyöräily voidaan kieltää vain, jos se häiritsee reitin varsinaista käyttötarkoitusta suuresti tai vahingoittaa reittiä olennaisesti. Esimerkiksi kuntien ulkoilureiteillä voi olla vain kävelyyn tarkoitettuja reittejä, jolloin pyöräily niillä voidaan kieltää.