Tilapäinen leiriytyminen on jokaisenoikeus

Leiriytyminen, eli tilapäinen alueella oleskelu, teltassa yöpyminen tai muu majoittuminen on jokaisenoikeus. Kunnilla ei ole enää vuoden 2003 jälkeen ollut oikeutta määrätä erikseen kunnan alueella leiriytymisestä, vaan leiriytyminen jokaisenoikeutena on voimassa valtakunnallisesti.
 

Jokamiehenoikeudet - Telttailu ja leiriytyminen from Suomen Latu on Vimeo.

Missä saa leiriytyä?

Leiriytyminen on sallittua siellä missä liikkuminenkin on sallittua. Leiriytyä saa siis julkiselle ja yksityiselle maa-alueelle, missä oleskelu ei aiheuta vähäistä suurempaa haittaa varsinaiselle maankäytölle eikä alueella ole voimassa erityisiä oleskelukieltoja.

Missä ei saa leiriytyä?

Leiriytyä ei saa alueelle, missä leiriytyminen aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa maanomistajan varsinaiselle maankäyttötarkoitukselle. 

Leiriytyä ei saa piha-alueille tai piha-alueiden läheisyyteen, viljelyksille eikä muille erityiseen käyttötarkoitukseen otetuille alueille, kuten puolustusvoimien alueille.

Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueilla leiriytymistä voidaan rajoittaa tai se voidaan kieltää. Leiriytymisen sopivuus riippuu luonnonsuojelualueen tyypistä ja suojelemisen syystä.

Luonnonsuojelualueille retkiä suunnitellessa on syytä tarkistaa kohdekohtaiset leiriytymisen säännöt ja ohjeet. Ne löytyvät esimerkiksi Metsähallituksen luontoon.fi -sivustolta retkeilykohteiden esittelyistä.

Leirintäalueet

Leirintäalueet ovat erityiseen käyttöön otettuja alueita, eikä niillä siksi saa yöpyä ilmaiseksi jokaisenoikeuksiin vedoten. Leirintäalueen pitäjät ovat majoitustoiminnan harjoittajia ja saavat siten periä alueella majoittumisesta maksun sekä valita leiriytyjät, kunhan valinta ei ole ketään syrjivä.

Leiriytyessä sallittua toimintaa

Leiriytyjä saa nauttia jokaisenoikeuksista, esimerkiksi kerätä marjoja ja sieniä sekä onkia. Leiriytyessä tulee ajatella ympäristöä ja maanomistajan maan hallintaoikeutta. Telttoja koskettaa kotirauhansuoja, joten telttoihin ei saa kajota tai tunkeutua.

Leiriytyessä kiellettyä toimintaa 

Leiriytyminen ei saa loukata maanomistajan hallintaoikeutta, joten esimerkiksi puiden kaataminen ja maan kaivaminen ei ole sallittua. Muutkin jokaisenvelvollisuudet ovat voimassa, joten leiriytyjä ei saa esimerkiksi tehdä avotulta ilman maanomistajan suostumusta.