Koira voi olla vapaana toisen maalla vain maanomistajan luvalla

Pääsääntö on, että koiraa voi kuljettaa kytkettynä siellä, missä ihminenkin voi liikkua jokaisenoikeuksien nojalla. Koiran irtipitoa säätelee metsästyslaki ja järjestyslaki. Luonnonsuojelualueilla voi olla koiraa koskevia rajoituksia.

Koira voi olla vapaana toisen maalla vain maanomistajan luvalla

Koira saa olla vapaana vain maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla. Lupa voi olla suullinen tai kirjallinen. Lupaa ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle, vaan se on aina henkilökohtainen. Naapurin saama lupa ei siis ole yleispätevä.

Koirat on pidettävä pääsääntöisesti kytkettynä tai siten, että ne ovat välittömästi kytkettävissä aina 1.3. – 19.8. välisenä aikana. Tämä koskee myös maanomistajia.

Säännöksellä varjellaan riistaa sinä aikana, kun riistaeläimillä on poikasia. Luonnonvaraisille eläimille koira on aina peto. Monet maassa pesivät linnut ovat esimerkiksi erittäin herkkiä häirinnälle. Maaliskuun alusta elokuun 19. päivään koiria saa pitää irti pihalla, puutarhassa taikka koiran irtipitämiseen varatulla aidatulla alueella alueen omistajan tai haltijan luvalla.

Se, että koiran pitää olla välittömästi kytkettävissä tarkoittaa, että koira ei irtaannu kauaksi omistajasta ja tulee luokse heti pyydettäessä. Myös silloin kun tilanne muuttuu äkisti.

Kiinnipitovelvoite ei koske eräitä poikkeuksia:

  • alle 5kk ikäistä pentua
  • paimentamis- ,vartiointi- tai opastehtävässä taikka muussa sen laatuisessa palvelutehtävässä toimivaa koiraa. Samoin jos koiraa koulutetaan näihin tehtäviin, se voi olla vapaana.
  • poliisin, tullilaitoksen, rajavartiolaitoksen tai puolustusvoimien tehtävissä olevaa koiraa. Samoin jos koiraa koulutetaan näihin tehtäviin, se voi olla vapaana.

Koirat on pidettävä kytkettynä myös taajamassa


Järjestyslaki säätelee koiran lenkkeilytystä ja ulkoilua taajamassa. Koiran voi viedä esimerkiksi yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle vain silloin, kun se on erikseen sallittu.

Lisäksi järjestyslain mukaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

  • pidettävä koira taajamassa kytkettynä.
  • pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua.
  • pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Koiran ulkoittamisessa rakennetuilla ulkoilureiteillä tulee ottaa huomioon mahdolliset säännöt, joissa reitin ylläpitäjä kieltää koiran ulkoittamisen kyseisellä ulkoilureitillä. Katso korkeimman hallinto-oikeuden päätös (KHO 13.11.2006/3426).

Irtokoirat

Mikäli maanomistaja tai metsästysoikeuden haltija törmää metsässä luvatta irrallaan liikkuvaan koiraan, on hänellä metsästyslain pykälän 53 mukaan oikeus ottaa koira talteen tai poistaa se alueelta. Laki määrittää jatkotoimet, miten toimitaan kun koira on otettu haltuun. Irtijuoksevan koiran omistaja on velvollinen korvaamaan mahdollisen koiran aiheuttaman vahingon.

Laki

Metsästyslaki § 51 ja 53
Järjestyslaki 4 luku 14 §

Metsähallituksen Luontoon.fi-sivustolla on lista asioista, jotka koiran kanssa kansallispuistossa retkeillessä tulee ottaa huomioon.