Rakennelmien käyttäminen

Metsissä, luonnonsuojelualueilla ja muilla virkistysalueilla on runsaasti yleiseen käyttöön tarkoitettuja rakennelmia kuten laavuja, kotia, liitereitä, huusseja, laitureita ja katoksia, joita saa käyttää vapaasti. Tietoja alueiden käytettävissä olevista rakennelmista löytyy esimerkiksi luontoon.fi -sivustolta. 

Yleisiä rakennelmia käytettäessä tulee ottaa muut käyttäjät huomioon ja siistiä tila käytön jälkeen.

Rakennelmien käyttäminen ei ole jokamiehenoikeus

Rakennelmien käyttäminen ei ole jokamiehenoikeus, vaan rakennelman omistajalla on oikeus päättää niiden käytöstä. 

Yleensä alueilla, joilla saa liikkua jokamiehenoikeudella, myös rakennelmat ovat kaikkien käytettävissä, jollei käyttöä erikseen kielletä. Rakennelman omistaja voi kuitenkin koska tahansa määrätä omistamastaan rakennelman käytöstä.