Uutisarkisto

Suomen Ladun lausunto Porkkalan kansallispuiston perustamisesta

Suomen Latu kannattaa Porkkalan kansallispuiston perustamista. Kansallispuistojen kokonaisrahoituksen on kuitenkin lisäännyttävä vastaavasti, jotta kasvavasta kansallispuistoverkosta pystytään huolehtimaan laadukkaasti. Lisäksi luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksien tulee parantua.

30.03.2015|Lausunnot Vaikuta

Suomen Latu lausui Uudenmaan 4. maakuntakaavan ehdotuksesta

Lausunnolla olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa on merkillepantavaa, että vaikka Uudenmaan väkiluku on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja kasvu jatkuu, virkistysaluevarauksia ei kuitenkaan ole tehty yhtään lisää. Suomen Latu on huolissaan asiasta ja esittää virkistysalueiden lisäämistä maakuntakaavaan. Riittävät virkistysalueet ja toimivat yhteydet ohjaavat ulkoilukäyttöä halutuille alueille ja luonnon kulutus on siten hallittua.

23.02.2015|Lausunnot

Suomen Ladun kannanotto Hossan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan

30.12.2014|Lausunnot

Suomen Latu lausui UK-puiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Suomen Latu antoi 25.11.2014 lausunnon Urho Kekkosen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta.

25.11.2014|Lausunnot

Suomen Latu: Metsähallituksen tulee pysyä yhtenäisenä

Suomen Latu pitää tärkeänä, että Metsähallitus pysyy organisaatiomuutoksessa yhtenäisenä. Kannanotossa korostetaan, että viranomaistehtävien ja metsätalouden tulee pysyä jatkossakin samassa organisaatiossa.

16.06.2014|Lausunnot

Suomen Latu lausui liikuntalaista

Suomen Ladun huolena on, että eniten käytettyjen ulkoliikuntapaikkojen rahoitus ei ole tällä hetkellä riittävän vankalla pohjalla.

12.05.2014|Lausunnot

Suomen Latu toivoo ulkoilumahdollisuuksien säilyvän Teijossa

Nyt perusteilla olevan Teijon kansallispuiston alue on ollut aiemmin retkeilyaluetta.

06.05.2014|Lausunnot

Suomen Latu puoltaa Saimaalle kaavailtuja luonnonsuojelualueita

Suomen Latu antoi lausuntonsa Saimaan alueelle perustettavista valtion luonnonsuojelualueista.

06.05.2014|Lausunnot

Suomen Latu lausui luonnonsuojelulaista

Ulkoilujärjestö toivoo, ettei lakia uudistettaessa aseteta tarpeettomia rajoituksia ulkoilureittien rakentemiselle.

26.02.2014|Lausunnot

Suomen Latu lausui Etelä-Konneveden kansallispuistohankkeesta

Ulkoilujärjestö toivoo, ettei kansallispuiston perustaminen tuo lisää rajoituksia alueen virkistyskäyttöön.

26.02.2014|Lausunnot