Järjestä tapahtuma

Perheretki

Miksi?

 • Perheretki tarjoaa mahdollisuuden eri sukupolvien välisiin kohtaamisiin. Yhdessäolon kautta yhteisöllisyys lisääntyy.
 • Luonnon ja luonnossa liikkumisen merkitys tulee tutuksi pienestä pitäen. Luontosuhde kehittyy myös aikuisena, oman tai läheisen lapsen kanssa on luontevaa opetella myös uusia asioita.
 • Perheretki on matalan kynnyksen toimintaa myös aikuisille.

Miten?

 • Perheille ei välttämättä tarvitse järjestää omaa retkeä vaan kutsussa voidaan ilmaista, että retki soveltuu myös perheille. Samalla voi ilmoittaa soveltuuko reitti lastenrattailla/pyörätuolilla kuljettavaksi.
 • Perheille soveltuvassa retkessä huomioidaan seuraavat asiat:
  • Kokonaismatka ja taukopaikkojen välillä kuljettavat matkat ovat maltillisia (10-15 km:n patikka EI ole perheretki).
  • Hyvä motto perheretkelle on: "Vähemmän puhetta, enemmän tekemistä." Tärkeää on yhdessä tutkailu, puuhastelu ja luonnon ihmettely.
  • Tavoitteena on, että jo retki itsessään on mielenkiintoinen, ei vain määränpää. Mielenkiintoa kulkemisen ajaksi voi lisätä esimerkiksi erilaisilla havainnointitehtävillä (kuinka monta erilaista linnun ääntä kuulet, kuka huomaa ensimmäisen ötökän...) ja hyödyntämällä ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia (hypätään ojan yli, kiivetään kivelle...).
  • Matkan varrella voidaan täyttää luontobingoa tai reitille voidaan viedä etukäteen luontopolkutaulut innostamaan matkan kulkua. Materiaalit löydät Materiaalipankista.
 • Evästauko on tärkeä kaikille, lasten kanssa se on retken onnistumisen ehto!

Vinkkejä perheryhmän ohjaamiseen

 • Lapset ovat omien aikuistensa vastuulla koko retken ajan, yhdistys ja sen ohjaajat vastaavat sisällöstä ja turvallisuudesta. Tämä kerrotaan selkeästi kaikille osallistujille jo retken alussa ja tarvittaessa muistutetaan uudelleen retken aikana.
 • Mieti, kenelle suuntaat puheen tai mahdolliset ohjeet; lapsille puhutaan eri tavalla kuin aikuisille. Kohderyhmä voi vaihtua useita kertoja tapahtuman aikana.
 • Innosta, kannusta, heittäydy, näytä muille aikuisille esimerkkiä. Paras perheretki on sellainen, jossa aikuiset aidosti viettävät aikaa lastensa kanssa eivätkä vain seuraile sivusta.

Materiaalia perheretkille

Soveltava ulkoilu

Monikulttuurinen ulkoilu

Jokamiehenoikeudet

Syitä järjestää monikulttuurinen retki

 • Suomi on hyvinkin monikulttuurinen ja sisältää laajalti erilaisia kielivähemmistöjä. Luonnossa liikkumisen ja ulkoilun tavat ovat usein kulttuurisidonnaisia sekä periytyviä sukupolvelta toiselle.
 • Lyhyemmän aikaa Suomessa asuneet eivät välttämättä tunne suomalaista ulkoilukulttuuria.
 • Erittäin oiva tapahtuma tutustuttaa erilaisia henkilöitä suomalaiseen ulkoiluun ja luonnossa liikkumisen kulttuuriin.
 • Oiva tapa löytää uusia ihmisiä jäsenyhdistyksien toimintaan.
 • Pääsette kertomaan luonnon ihmeistä ja luonnossa liikkumisen tavoista, sekä tietenkin jokamiehenoikeuksista.
 • Jokamiehen oikeudet ovat maailmanlaajuisesti erityinen ominaisuus yhteiskunnassa, joten niiden asettamista oikeuksista ja velvollisuuksista on arvokasta puhua muista kulttuureista Suomeen saapuneille.
 • Toki pelkästään jo Suomen luonto ja kesästä nauttiminen on mahtava tapa viettää kesäistä päivää. Muistakaa ottaa mukaan hyvät eväät ja hymy huulille.

Miten järjestän retken?

 • Hanki kohderyhmän tunteva ja tavoittava kumppani esim. vastaanottokeskus, maahanmuuttajille suunnattu urheiluseura, paikallinen tai valtakunnallinen monikulttuurisuusyhdistys.
 • kohderyhmän ja vievät sanaa eteenpäin yhteisöjen tapahtumissa sekä viestintäkanavissa.
 • Toteuta tapahtuma kohderyhmälle soveltuvassa paikassa, johon pääsee helposti ja on matala kynnys tulla tutustumaan toimintaan. Tämänlainen paikka voi olla esim. asuinalueita lähellä oleva puisto tai urheilukenttä, josta on helppo lähteä, sekä sinne on mahdollista tulla julkisella liikenteellä.
 • Teetä mainokset ja ohjemateriaali tarvittaessa kohderyhmä huomioiden; englannin kieli, selkokieli, tai kuvien tukemana. 
 • Huomioi kulttuurierot aikatauluissa, aikakäsityksen saattaen olla erilainen toisissa kulttuureissa.Osassa kulttuureista retki saattaa alkaa juuri kellon lyömällä, kun taas toisissa kulttuureissa voi olla kohteliasta tulla paikalle vasta määrätyn kellonajan jälkeen. 

Vinkkejä ohjaamiseen 

 • Pyri ohjaamaan monikanavaisesti; puhe, selkeät ohjeet tekstillä, kuvat ja konkreettinen näyttäminen. 
 • Käytä selkeää rauhallista ja helposti ymmärrettävää yleiskieltä.
 • Kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa suurimmat kulttuurierot liittyvät useasti erilaisiin valtaetäisyyksiin, aikakäsityksiin sekä yksilöllisen ja yhteisöllisen kulttuurin eroihin. Näin ollen suomalaisesta kulttuurista poiketen yhteisökulttuureissa ryhmän yksi henkilöistä saattaa vastata koko yhteisön puolesta. 
 • Ohjaajana kannattaa tiedostaa omat arvot ja ennakkoluulot, sekä kunnioittaa näistä poikkeavia elämänkatsomuksia.
 • Pyri välttämään ohjattavan stereotypisointia pelkästään oman kulttuurinsa edustajaksi.
 • Sovella toimintaa erilaiset kulttuurit huomioivaksi. Poikkeavuuksia voi olla sukupuolten välinen vuorovaikutus, alastomuus, uintitaito, sekä kättelytavat tai silmiin katsominen. Mikäli tilanteeseen ei voi varautua, on hyvä kysyä kohteliaasti, jos asia askarruttaa. 
 • Ajattele positiivisesti ja avoimesti, sillä se näkyy ulospäin.