Miksi yhdistyksen kannattaa lähteä mukaan?

Seikkailevat perheet -toiminnan avulla yhdistys pääsee uudistamaan omaa perhetoimintaansa helposti. Toiminnalla yhdistys viestii avoimesta ja ennakkoluulottomasta asenteesta ja toiminnan mallista, joka liikuttaa kaikenikäisiä. Seikkailevissa perheissä alueen luontoliikunta- ja ulkoilumahdollisuudet tulevat tutuiksi ja paikkakunnalle saadaan uudenlaista yhteisöllisyyttä. Yhtenä tavoitteena on löytää uusia innokkaita ja aktiivisia vapaaehtoisia, jotka toimivat seikkailupäälliköinä. Niinpä toiminnan ohjaaminen ei kuormita jo aktiivisesti yhdistyksen toiminnassa mukana olevia. Seikkailevat perheet -toiminta toimii myös ikkunana yhdistyksen muuhun toimintaan, joten se on myös mahdollisuus saada uusia jäseniä tai ainakin uusia osallistujia yhdistyksen muihin tapahtumiin. 

 

Suomen Ladun jäsenyhdistyksen rooli Seikkailevissa perheissä

Yhdistys on Seikkailevat perheet -toiminnan alusta. Vaikka heimot toteuttavat seikkailupäällikön johdolla ja kummin tuella toimintaa itsenäisesti, tulee yhdistyksen luottamushenkilöiden olla tietoisia toiminnasta. Kun yhdistyksen hallitus tai jaos on vahvistanut toiminnan, on Suomen Ladun ryhmätapaturmavakuutus voimassa. Yhdistys tukee toimintaa markkinoimalla toimintaa ja viestimällä siitä ja voi halutessaan antaa yhdistyksen ulkoiluvälineitä lainaan heimon tapaamiskerroille. Ja jos jollakin yhdistyksen jäsenellä on jonkin lajin erityisosaamista, voi hän hyvin auttaa heimoa tutustumaan ko. lajin saloihin. Tärkeintä on kuitenkin tarjota oman paikkakunnan perheille mahdollisuutta uudenlaiseen yhteisölliseen toimintaan ja olla kiinnostunut siitä. 

Materiaalia toiminnan markkinointiin

Seikkailevat perheet -mainos (täytettävä A3) Täytä omalla koneellasi puuttuvat tiedot, muokkaa teksti teille sopivaksi ja tulosta. Tai vaihtoehtoisesti tulosta ensin ja täytä puuttuvat tiedot kynällä. (Muista vaihtaa tekstiosioon yhdistyksenne nimi)

Facebook -banner

Esite Perheet (A5)

Esite Seikkailupäällikkö (A5)

Seikkailevat perheet -logo

Retkikohde -kyltti (A4), täytettävä

Retkikohde Facebook -banner

Miten yhdistys aloittaa Seikkailevat perheet -toiminnan?

1. Sopikaa hallituksen tai jaoksen kokouksessa toiminnan aloittamisesta

2. Valitkaa luottamushenkilöidenne joukosta yksi henkilö Seikkailukummiksi. Tutustukaa Seikkailukummin ja -päällikön käsikirjaan (PDF, avautuu uuteen välilehteen)

3. Ilmoittakaa yhdistyksenne tiedot Suomen Ladulle tästä linkistä. Suomen Ladun toimistolta otetaan teihin tämän jälkeen yhteyttä. 

4. Miettikää, olisiko teillä jo valmiiksi sopiva henkilö seikkailupäälliköksi. Jos on, kummi ottaa häneen yhteyttä, kertoo suunnitellusta toiminnasta ja toiveesta, että tämä ryhtyisi seikkailupäälliköksi. Yhteydenoton tueksi hänelle voi antaa tämän esitteen (avautuu linkistä). Jos tiedossa ei ole sopivaa henkilöä, yhdistys miettii sopivan tapahtuman tms., jossa sellaista voisi hakea. Samassa tapahtumassa voi perheille tiedottaa alkavasta toiminnasta.

5. Seikkailupäällikön löydyttyä suunnitelkaa hänen kanssaan sopiva aikataulu ja toimintapaikka. Suomen Latu toimittaa yhdistykselle kuvan mukaisen materiaalipaketin. Huom! Materiaalipaketti on tarkoitettu ainoastaan Suomen Ladun jäsenyhdistyksille.

6. Viestikää ja markkinoikaa toiminnasta alueen perheille

Seikkailevat perheet -retkikohteet

              Onko paikkakunnallanne innostavia retkikohteita, joista haluaisitte kertoa erityisesti perheille? 

Seikkailevat perheet -kohdesuositustunnus on kehitetty auttamaan erityisesti ns. seikkailuikäisten, eli n. 5-10 -vuotiaiden lasten perheitä. Tämä tunnus kertoo, että kohde täyttää seuraavat tunnusmerkit:

 • Helposti saavutettava
 • Sopii ns. seikkailuikäisille lapsille ja heidän perheilleen (ei välttämättä esteetön)
 • Tarjoaa mahdollisuuksia erilaisille luontohavainnoille
 • Tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen liikkumiseen
 • Kohteessa ei ole suuria turvallisuusriskejä (esim. vilkasliikenteisen tien ylitys)
 • Kohteessa on mahdollista liikkua myös ”seikkaillen”, eli polkujen ulkopuolella

Lisäarvoa kohteelle tuovat esim. käymälä, esteettömyys, tulipaikka, uimaranta, kota tai laavu tai jokin muu erityinen, joka kutkuttaa seikkailumieltä (esim. hyvä onkipaikka, luola, hiidenkirnu, mäenlaskupaikka, frisbeegolfrata…)

Auttakaa perheitä ja lähtekää mukaan Seikkailevat perheet -toimintaan esittelemällä 2-3 hyvää tunnusmerkit täyttävää retkikohdetta omalta paikkakunnaltanne. Tietoa näistä kohteista voitte halutessanne kertoa myös Seikkailevat perheet -hankkeelle, jolloin ne lisätään Seikkailevat perheet -retkikohdesivulle. Kohteita esitellään myös Seikkailevat perheet Facebook-ryhmässä

Miten mukaan?

 1. Valitkaa yhdistyksestänne yhdyshenkilö, eli seikkailukummi
 2. Ilmoittakaa tämän linkin kautta, että yhdistyksenne on mukana, kummi saa Seikkailevat perheet t-paidan.
 3. Valitkaa 2-3 hyvää tunnusmerkit täyttävää retkikohdetta ja päättäkää aikataulu niiden esittelylle (esim. 1 kohde / viikko)
 4. Viekää Seikkailevat perheet -sivulta tulostettavat kohdekyltit paikan päälle. Halutessanne voitte viedä myös luontokuntosalitaulut, luontokysymyksiä tai muita innostavia tehtäviä kohteeseen.  
 5. Mainostakaa retkikohdetta perheille omissa kanavissanne (yhdistyksen FB, nettisivut, paikkakunnan FB-ryhmät jne)
 6. Ilmiantakaa saman Lyyti-linkin kautta hienot kohteenne myös Seikkailevat perheet -hankkeelle, jolloin ne lisätään Seikkailevat perheet -sivuille. Huom! Tarvitaan tarkat kohdetiedot ja karttalinkki, jotta myös ensikertalainen löytää perille

 

Suomen Latu auttaa yhdistystä toiminnan suunnittelun ja käynnistämisen kaikissa vaiheissa. 

Ota yhteyttä, virpi.jussila@suomenlatu.fi, puh. 050 5874257.