Uutiset

Image

Nuku yö ulkona - vastuullisesti hoidetussa metsässä!

23.08.2018

PEFC haastaa yhteistyössä Suomen ladun kanssa kaikki nukkumaan yön ulkona lauantaina 8. syyskuuta.

Parhaimmillaan retkeily on lähes ilmainen harrastus, mutta jotain korvaamatonta se edellyttää – vastuullisesti hoidettuja metsiä. Siksi PEFC Suomi on mukana Nuku yö ulkona -haasteessa. PEFC-metsäsertifiointi turvaa metsien vastuullista hoitoa kaikkialla maailmassa.

Metsänhoidon sosiaalista vastuullisuutta tukevat myös jokamiehenoikeudet, jotka takaavat kaikille pääsyn metsään. Vastuullisuuden edistäminen edellyttää luonnon kunnioittamista myös luonnossa liikkujalta ­– metsään ei tule jättää merkkejä siellä oleskelusta ja roskat on kerättävä lähtiessä mukaan.

”Tapahtuma on mainio esimerkki siitä, miten voidaan madaltaa kynnystä jokamiehenoikeuksien hyödyntämiseen ja luonnossa liikkumiseen. Olemme yhteistyössä mukana, koska haluamme tuoda esille metsien tarjoamia monipuolisia mahdollisuuksia ja lisätä tietoa vastuullisesta metsienhoidosta. Haluamme kannustaa kaiken ikäisiä retkeilijöitä ympäri Suomen osallistumaan haasteeseen.”, toteaa PEFC Suomen markkinointipäällikkö Juha Uppa.

PEFC Suomen markkinointipäällikkö Juha Uppa kertoo miksi he ovat mukana Nuku yö Ulkona -haasteessa.

Lue lisää: www.pefc.fi/nukuyoulkona

Vastuullista metsätaloutta

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifiointi tarjoaa keinon puuraaka-aineen ja puutuotteiden toimitusketjujen vastuullisuuden osoittamiseen ja seuraamiseen. Metsänhoidolle sertifiointi asettaa vaatimuksia liittyen esimerkiksi metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.

Maailman metsistä noin kymmenen prosenttia on sertifioitu – ja niistä yli puolet, noin 313 miljoonaa hehtaaria, PEFC:n vaatimusten mukaisesti. Suomalaisista metsistä yli 90 prosenttia on PEFC-sertifioitu.

www.pefc.fi