Uutiset

Image

Juhli jokamiehenoikeuksia vastuullisesti hoidetussa metsässä - yhteistyössä PEFC

14.08.2019

Metsien monikäyttö on tärkeä osa metsätalouden sosiaalista kestävyyttä. Metsät ovat kaikkien käytössä, minkä takaavat jokamiehenoikeudet. Jokainen meistä voi liikkua, retkeillä ja poimia luonnonantimia Suomen metsissä vapaasti. Vastuullisuuden edistäminen edellyttää luonnon kunnioitusta myös retkeilijältä – metsään ei tule jättää merkkejä siellä oleskelusta ja roskat on kerättävä lähtiessä mukaan.

PEFC haastaa yhteistyössä Suomen Ladun kanssa kaikki nukkumaan yönsä ulkona 31.8.2019. Majoitteena voi olla teltta, tarppi, laavu, tapahtuman metsähotelli tai vaikka kuusen alus. Tärkeintä on nauttia luonnosta ja jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuudesta yöpyä ulkona.

Alla olevilla videoilla valokuvaaja ja eräopas Eeva Mäkinen kertoo, miksi jokamiehenoikeudet ovat tärkeitä retkeilylle, mitkä ovat retkeilijän vastuut ja mitä varusteita hän ottaa mukaan retkelle. 

Vastuullista metsätaloutta

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifiointi tarjoaa keinon puuraaka-aineen ja puutuotteiden toimitusketjujen vastuullisuuden osoittamiseen ja seuraamiseen. Metsänhoidolle sertifiointi asettaa vaatimuksia liittyen esimerkiksi metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.

www.pefc.fi