Ulkosalla

Ulkosalla on innostava toiminta- ja tapahtumamalli, jossa lähiluonto esitellään uusin silmin. Konseptin avulla luonnosta löytyy erilaisia "huoneita", joissa on ulkoiluvinkkejä kaikenikäisille. Tavoitteena on tarjota uusia näkökulmia luonnossa liikkumiseen ja sen myötä lisätä lähiluonnon arvostusta sekä halua pitää siitä huolta. 

Tältä sivulta löydät vinkkejä Ulkosalla -tapahtumien järjestettämiseen. Mallia voivat hyödyntää niin erilaiset yhdistykset, päiväkodit ja koulut kuin vaikka yksittäiset henkilöt. Sivustolta löytävä materiaali on kaikkien vapaasti ladattavissa ja hyödynnettävissä. Ulkosalla-materiaali on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

10 syytä viettää aikaa Ulkosalla (pdf)

Ulkosalla-konsepti on syntynyt Allergia-, iho- ja astmaliiton, Folkhälsan Förbundetin ja Suomen Ladun yhteistyönä osana vuoden 2020 SitraLab-koulutusohjelmaa.

Mikä on Ulkosalla -tapahtuma?

Ulkosalla -tapahtumassa asukkaat kutsutaan tutustumaan lähiluontoon ja kokeilemaan erilaisiin huoneisiin sijoitettuja aktiviteetteja. Tavoitteena on auttaa ihmisiä huomaamaan lähiluonnon merkityksen ja ainutlaatuisuuden sekä avartaa näkemyksiä siitä, mitä kaikkea lähiluonnossa voi tehdä.

Tapahtumapaikka voi olla mikä tahansa sopiva lähimetsä tai muu viheralue asuinalueen tuntumassa. Alueen ei tarvitse olla kovin suuri, mutta kuitenkin riittävän iso, jotta eri huoneille on riittävästi tilaa. Älä järjestä tapahtumaa luonnonsuojelualueella ja vältä myös muita herkkiä luontokohteita, joille tapahtumasta voisi aiheutua haittaa. Muista, että jokamiehenoikeus ei oikeuta kulkemaan toisten pihoilla. Tapahtuman järjestämiseen tarvitset myös aina maanomistajan luvan.

Ulkosalla -konsepti sisältää materiaalit kuuteen tapahtumapisteeseen eli huoneeseen, joissa jokaisessa on kolme erilaista toimintoa. Osa toiminnoista on suunnattu erityisesti lapsiperheille, mutta suurin osa soveltuu ihan kaikille. Voit valita materiaalista kohderyhmääsi eniten kiinnostavat sisällöt. Valmiiden toimintojen lisäksi voit keksiä myös omia toimintoja huoneisiin.

Materiaalia voi hyödyntää niin isommassa tapahtumassa kuin yksittäisissä toimintapisteissä. Tulosta ja laminoi materiaali, etsi alueelta paikat huoneille ja eri toiminnoille ja kutsu lähialueen asukkaat tai ystävät mukaan Ulkosalle. Huoneissa voi kiertää ohjatusti asuntoesittelyn tapaan tai omatoimisesti omaan tahtiin. Voit myös järjestää avoimet ovet lähiluontoon -päivän tai viikon, jolloin huoneissa voi vierailla ovat tietyn ajan, minkä jälkeen kyltit kerätään pois. 

Ohjeet tapahtuman järjestämiseen (pdf)
Turvallisuussuunnitelma -pohja (pdf)

Ulkosalla -tapahtumamateriaalit

Ulkosalla -huoneet (pdf)
Tyhjät huonekortit omille ideoille (ppt)
Täytettävä tapahtumajuliste (pdf)
Mainosjuliste (ei tekstiä) (pdf)
Infojuliste omatoimitapahtumaan (pdf)
Tapahtumakortti (pdf)
Nettibanneri
Somekuva
Markkinointiteksti