Suomen Latu - friluftsorganisationen i Finland

Suomen Latu är en förespråkare för friluftsliv och friluftsaktiviteter. I dag är vi över 80 000 medlemmar i 200 medlemsföreningar runtom i Finland. Vi vill inspirera finländarna till ett aktivt friluftsliv.

3orsaker att bli medlem i Suomen Latu

3orsaker att bli medlem

 

Bli inspirerad

Som medlem i Suomen Latu deltar du i evenemang, kurser och olika friluftsaktiviteter. Tidningen Latu&Polku utkommer fem gånger per år och inspirerar dig till ett aktivt friluftsliv med informativa och underhållande reportage.

Engagera dig

Öka ditt eget välbefinnande men även andras. Kom med i föreningsverksamheten, engagera dig i våra kommittéer eller bli ledare och bidra till att flera finländare kommer ut i naturen.

Påverka friluftslivet

Alla ska ha möjlighet till friluftsliv. Som medlem i Suomen Latu är du med och främjar tillgängligheten, användbarheten och bevarandet av våra friluftsområden.

Bli medlem!