Hyödyllisiä linkkejä

Täältä löydät latuyhdistystoiminnassa tarvittavia hyödyllisiä linkkejä.

Patentti-ja rekisterihallitus eli PRH 

Yhdistysrekisterin yhdistysnetistä voit tarkistaa yhdistyksen rekisterinumeron. Yhdistyksen toiminnassa tapahtuvat osoitteen tai nimenkirjoitusmuutokset onnistuvat sivustolla helposti myös. Sääntömuutoksen sen sijaan pitää hyväksyttää ensin Suomen Ladussa.

Opintokeskus Sivis

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Sivis järjestää vuosittain jäsenyhteisöjensä kanssa opintojaksoja noin 85 000 tuntia. Suomen Latu on Siviksen jäsen ja siksi myös latuyhdistykset voivat käyttää laitoksen palveluita.

Kansalaisareena

Kansalaisareena on ainoa kaikkien vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja Suomessa. Se on on sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisten vapaaehtoista ja omaehtoista toimintaa ja osallistumista sekä lisätä valtakunnallista vapaaehtoissektorin toimijoiden yhteistyötä. Sen sivuilta yhdistystoimija voi löytää runsaasti hyödyllisiä materiaaleja.

Kansalaisyhteiskunta

Sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivusto antaa sekä perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja. Sivuston osana julkaistaan Kansalaisyhteiskunnan verkkolehteä, joka sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja perehdyttävät laajemmin kansalais- ja järjestötoimintaa koskettaviin kysymyksiin. Palvelusta löytyy myös paljon muuta hyödyllistä, mm. laajat järjestö- ja projektirahoitushakemistot.

Jelli

Järjestötietopalvelu, joka tarjoaa apua ja ohjeita järjestötoimintaan. Tarkoitettu Pohjois-Karjalan alueen yhdistyksille mutta linkistä löytyvät välineet ovat hyödyksi kaikille.