Suomen Ladun huomionosoitukset

Suomen Ladun jäsenyhdistykset voivat huomioida jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan erilaisilla ansiomerkeillä ja kunniamaininnoilla. Tähän dokumenttiin on koottu sellaiset huomionosoitukset, jotka myöntää Suomen Ladun hallitus tai jotka muuten kulkevat liittohallituksen kautta (puoltokirje).

Huomionosoitukset myönnetään tunnustuksena Suomen Ladun tai sen jäsenyhdistyksen toiminta-ajatuksen toteuttamisesta sekä järjestö- ja talkootyöstä jäsenyhdistysten hallituksen, johtokunnan, Suomen Ladun toiminnanjohtajan, hallituksen jäsenien ja puheenjohtajan tai Suomen Ladun kunniajäsenien ja kunniapuheenjohtajien ehdotuksesta.

1. Suomen Ladun ansiomerkit jäsenille

Suomen Ladun ansiomerkkien jaossa noudatetaan sääntöä, jonka mukaan aloitetaan alimmasta. Ansiomerkit ovat numeroituja ja henkilökohtaisia eikä niitä voi luovuttaa edelleen. Kadonneen tilalle voi saada uuden, kun esitetään selvitys katoamisesta. Suomen Ladun sähköinen kirjanpito mitalien saajista alkaa vuodesta 1991.

Ehdotukset ansiomerkkien saajista toimitetaan hallituksen sihteerille Suomen Ladun toimistoon hyvissä ajoin ennen luovutustilaisuutta (n. 3kk ennen). Yhdistys on velvollinen ennen ehdotuksien lähettämistä tarkistamaan henkilölle aikaisemmin myönnetyt mitalit. Ansiomerkit postitetaan sellaisenaan, joten esim. lahjarasiat sekä mahdollisten kunniakirjojen hankinta tai teko jää yhdistyksen itsensä vastuulle.

Ansiomerkeistä peritään valmistus-, kaiverrus-, ja lähetyskulut, jotka ovat vuonna 2015 ovat 17 € / kpl.

Kunniapuheenjohtajuus

Kunniajäsenyys

Ansiomerkki

  • kultainen

Tahko Pihkala -mitali

Ansiomitali

  • kultainen
  • hopeinen
  • pronssinen

Myöntämisperusteet

Kunniapuheenjohtajuus. Tällä hetkellä kunniapuheenjohtaja on Jaakko Paavela.

Kunniajäsenyys myönnetään henkilölle, joka aikaisemmin on saanut kultaisen ansiomerkin ja –mitalin. Henkilö on näkyvästi ja erittäin ansiokkaasti toiminut vähintään 15 vuoden ajan Suomen Ladun luottamustehtävissä sekä vähintään 10 vuoden ajan jäsenyhdistyksen tai latualueen johtotehtävissä tai näihin ansioihin rinnastettavalla tavalla tehnyt latutyötä. Kunniajäsenyyden myöntämisen yhteydessä henkilö kutsutaan Suomen Ladun kunniajäseneksi ja hänelle luovutetaan standaari. Aiemmin luovutetusta kunniaplaketista on luovuttu.

Kultainen ansiomerkki myönnetään henkilölle, joka näkyvällä, ansiokkaalla ja pitkäaikaisella valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisen tason toiminnallaan on toteuttanut Suomen Ladun toiminta-ajatusta ja edistänyt merkittävästi kuntoliikuntaa, ulkoilua ja retkeilyä.

Tahko Pihkala-mitali myönnetään henkilölle, joka pitkäaikaisella valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisen tason toiminnallaan on toteuttanut Suomen Ladun toiminta-ajatusta ja edistänyt merkittävästi kuntoliikuntaa, ulkoilua ja retkeilyä.

Kultainen ansiomitali myönnetään hallinnollisessa tai käytännön latutyössä toimineelle Suomen Ladun tai jäsenyhdistyksen jäsenelle. Jäsenyyttä ja toimintaa vähintään 15 vuotta, poikkeuksena ansiokas ja näkyvä valtakunnallinen tai paikallinen käytännön toiminta liikunta-asioissa.

Hopeinen ansiomitali myönnetään hallinnollisessa tai käytännön latutyössä toimineelle Suomen Ladun tai jäsenyhdistyksen jäsenelle. Jäsenyyttä ja toimintaa vähintään 10 vuotta, poikkeuksena ansiokas ja näkyvä valtakunnallinen tai paikallinen käytännön toiminta liikunta-asioissa.

Pronssinen ansiomitali myönnetään Suomen Ladun tai jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on osallistunut käytännön latutyön toteuttamiseen paikallisella tasolla.

2. Suomen Ladun ansiomerkit ei-jäsenille tai yhteisöille / yhteistyökumppaneille

Standaari

Ansiopklaketti

  • kunniaplaketti
  • kultainen ansioplaketti
  • hopeinen ansioplaketti
  • pronssinen ansioplaketti

Myöntämisperusteet

Standaari voidaan myöntää tunnustuksena erityisistä ansioista kotimaiselle ja ulkomaalaiselle yhteisölle tai yksityiselle henkilölle. Latuyhdistykselle standaari voidaan myöntää vähintään 20 vuoden ansiokkaasta toiminnasta.

Kultainen ansioplaketti myönnetään tehdystä erittäin ansiokkaasta toiminnasta ja yhteistyöstä valtakunnallisella tasolla Suomen Ladun ulkopuoliselle yhteisölle tai henkilölle.

Hopeinen ansioplaketti myönnetään tehdystä ansiokkaasta toiminnasta ja yhteistyöstä alueellisella, lääni- tai maakunnallisella tasolla Suomen Ladun ulkopuoliselle yhteisölle tai henkilölle.

Pronssinen ansioplaketti myönnetään tehdystä ansiokkaasta toiminnasta ja yhteistyöstä paikallisella tasolla Suomen Ladun ulkopuoliselle yhteisölle tai henkilölle.

3. Suomen Ladun muut tunnustukset

Suomen Latu huomioi jäsenyhdistyksiään ja yhteistyökumppaneita tai sidosryhmiä erityisillä tunnustuksilla, jotka luovutetaan liittokokouksissa vuosittain.

Vuoden Vetäjä (keväisin)
Myönnetään henkilölle, joka on kuluvan vuoden aikana poikkeuksellisen ansiokkaasti, laajamittaisesti tai monipuolisesti toiminut vastuullisissa ohjaustehtävissä.

Maastohiihdättäjä (keväisin)
Myönnetään yhdistykselle, joka on menneen talven aikana liikuttanut suurta määrää ihmisiä hiihtotapahtumassa, esim. laturetken tai latuverkoston laatimisen tai ylläpitämisen muodossa.

Lasten ja nuorten toiminnan edistäjä (keväisin)
Myönnetään yhdistykselle, joka on menestyksellisesti toteuttanut lasten, nuorten tai perheiden toimintaa.

Suomen Liikuttaja (syksyisin)
Myönnetään organisaatiolle, yritykselle tai taholle, jonka toiminta liikuttaa suomalaisia valtakunnallisesti merkittävissä määrin.

4. Opetus- ja kulttuuriministeriön ansiomitalit

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain (26.2.) liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä suomalaisen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneille henkilöille.

Ansiomerkit ovat:

1. ansioristi kultaisena ARK
2. ansioristi AR
3. ansiomitali kullatuin ristein AMKR
4. ansiomitali AM

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi on ansiomerkeistä arvokkain ja se voi olla kerrallaan vain kahdellatoista haltijalla.

Esityksiä ansiomerkin myöntämiseksi voivat tehdä valtakunnalliset liikuntajärjestöt ja alueelliset liikuntaneuvostot eli käytännössä anojana toimii Suomen Latu. Ehdotukset toimitetaan kirjallisesti toiminnanjohtajalle kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä erillisellä lomakkeella.

Myöntämisperusteet

Suomen liikuntakulttuurin ansiomitali myönnetään pitkäaikaisesta seuratoiminnasta, (vähintään 10 vuotta) puheenjohtajana, sihteerinä tai muusta aktiivisesta toiminnasta liikuntakulttuurin hyväksi.

Suomen liikuntakulttuurin ansiomitali kullatuin ristein myönnetään pitkäaikaisesta seuratoiminnasta (vähintään 25 vuotta) tai pitkäaikaisesta seuratoiminnasta (vähintään 10 vuotta) ja pitkäaikaisesta alueellisesta toiminnasta (vähintään 5 vuotta) liikuntakulttuurin hyväksi.

Suomen liikuntakulttuurin ansioristi myönnetään pitkäaikaisesta valtakunnallisesta toiminnasta (vähintään 10 vuotta) liikuntakulttuurin hyväksi.

Suomen liikuntakulttuurin kultainen ansioristi myönnetään pitkäaikaisesta valtakunnallisesta toiminnasta (vähintään 20 vuotta) sekä kansainvälisestä toiminnasta liikuntakulttuurin hyväksi.

Suomen Ladun myöntämät huomionosoitukset 2000-luvulla

Lataa tiedosto tästä (PDF).