Suomen Ladun toiminta-avustus nousi

ti 21. maaliskuuta 2017 08.43.00

Kaikkiaan avustuksia liikuntajärjestöille myönnettiin 40,5 miljoonaa euroa, summa kasvoi 241 000 euroa.

Perusteluina korotuksellemme olivat erinomainen liikuttamisvoimamme, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoiminta sekä näkyvä Suomen Ladun poikkihallinnollinen liikunnan edunvalvontatyö.

Kiitos jäsenyhdistyksillemme, hallituksellemme ja työntekijöillemme hyvästä työstä suomalaisten liikuttamiseksi. Kiitos myös OKM:lle, joka arvostaa tekemäämme arvokasta työtä.

Eki Karlsson
toiminnanjohtaja

Lisätietoja