Esittelyssä: Pekka Alanen

pe 30. syyskuuta 2016 09.40.00

Kuka olet? Kerro lyhyesti itsestäsi?
Olen 69-vuotias hallintotieteiden maisteri. Takana on yli neljän vuosikymmenen keskeisesti kunta-alan työkokemus, viimeksi kuntien edunvalvonnasta, palveluista ja kehittämistoiminnasta vastaavan Kuntaliiton sekä kuntien, valtion ja evankelisluterilaisen kirkon eläkepalveluista vastaavan Kevan johtotehtävissä. Kotipaikkani on nykyisin 44 pääkaupunkiseutuvuoden jälkeen jälleen Tampereella. Harrastan ulkoilua, sulkapalloa, penkkiurheilua ja kesämökkeilyä.

Kauanko olet ollut mukana Suomen Ladun hallituksessa ja missä roolissa/rooleissa?
Olen ollut Suomen Ladun hallituksessa ja sen puheenjohtajana vuodesta 2005 alkaen. Sitä ennen olin Suomen Ladun Ladun neuvottelukunnan jäsen.

Mikä on ollut parasta hallitustyöskentelyssä?
Hallitustyöskentelyssä parasta on ollut Suomen Ladun arvoissakin ilmenevä hyvinvointi, yhteisöllisyys, tasavertaisuus ja kestävä kehitys, sekä lähtevä ja strategiaan pohjautuva tulevaisuushakuinen, tavoitteellinen ja tuloshakuinen työskentely. Yhteistyö hallituksen sisällä on ollut hyvähenkistä, avointa ja reilua. Ajankohtaiset kuulumiset jäsenyhdistyksistä, alueilta, toimistosta ja Kiilopäältä samoin kuin ulkoilun ja liikunnan laajalta kentältä ovat tärkeitä asioita. Suomen Ladun toimistolla ja Kiilopäällä on osaava, innovatiivinen ja innostava henkilöstö. Järjestön toiminta ja talous ovat tasapainossa ja seurantajärjestelmät ajantasalla. Kaikella tällä on haluttu edesauttaa ulkoilu- ja liikuntaolosuhteiden ja jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuskien kohentumista.

Entä löytyykö mitään parannettavaa?
Kaikessa toiminnassa on aina kehittämistä ja parannettavaa. Hallitus on määräajoin arvioinut omia toimintatapojaan ja myös toimiston toimia. Niiden pohjalta on muun muassa terävöitetty viestintää sekä monipuolistettu lajitarjontaa ja panostettu niiden osaamiseen. Ajanmukaisesta palvelutarjonnasta huolehtimisen ohella edunvalvontatyö ja viestintä vaativat edelleen tulevaisuushakuista kehittämistä. Vapaaehtoistoiminnan ja aluetoiminnan läpikäynti ovat tärkeistä tehtäviä.

Miksi haluat jatkokaudelle Suomen Ladun hallitukseen?
Suomen Ladun perustehtävä on edistää kaiken ikäisten ihmisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina. Haluan olla myös jatkossa vahvasti mukana yhteistyössä strategiamme kolmen painopisteen (Ulkoile, Osallistu, Vaikuta) suunnittelu- ja toteuttamistyössä.