Ulkoilufoorumi

Ulkoilufoorumi on vuonna 2004 perustettu ulkoilun edistämisen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 18 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla on keskeinen merkitys. Ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä, turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun eri intressitahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta. 

 

Hei Ulkoilufoorumin jäsenjärjestöt ja asiantuntijayhteisöt,

Seuraavassa Ulkoilufoorumin kokouksessa ma 4.12.2017 kello 10-12:30 käsittelemme valtion retkeilyaluestrategiaa. Lisäksi käsittelemme lyhyesti muita ajankohtaisia ulkoiluaiheita. Tervetuloa mukaan!

Aika: 4.12.2017 klo: 10:00 – 12:30

Paikka: Partioasema, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki (kartalla)

Ohjelma

10:00 Ulkoilufoorumin avaus – Eki Karlsson, Ulkoilufoorumin puheenjohtaja

10:10 Valtion retkeilyaluestrategia – Ville Schildt, Maa- ja metsätalousministeriö,

Anneli Leivo ja Risto Savolainen, Metsähallitus

 • Keskustelua retkeilyaluestrategiasta

11:10 Muut ajankohtaiset ulkoiluun liittyvät asiat

 • Ympäristöministeriön ajankohtaiset kuulumiset – Miliza Malmelin, Ympäristöministeriö
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton ajankohtaiset kuulumiset – Leena Kristeri,   Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
 • Moottorikelkkailun edellytysten kehittäminen osana kestävää luontomatkailua (MOKEMA) -hanke – Paavo Hellstedt, Metsähallitus, Lapin luontopalvelut
 • Jokamiehenoikeudet Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle – Eki Karlsson, Suomen Latu
 • Yksityistielakialoite ja tilannekatsaus – Anne Rautiainen, Suomen Latu
 • Suomen Latu järjestää: "Ulkoilu kuuluu kaikille – Opi vaikuttamaan paikallisesti" -koulutuksen 13.12.2017
 • Muut esille tulevat ajankohtaiset asiat

12:30 Kokouksen päättäminen – Eki Karlsson, Uĺkoilufoorumin puheenjohtaja

Tervetuloa kokoukseen
Ulkoilufoorumin valmistelutoimikunnnan puolesta

puheenjohtaja Eki Karlsson

 

 

Kuntavaalitavoitteet

Ulkoilufoorumin jäsenjärjestöjen tavoitteena on, että kunnan ulkoiluun, viheralueisiin ja vesistöihin liittyvässä päätöksenteossa otetaan huomioon seuraavat asiat:

 1. Kuntalaisten kuunteleminen ja osallistaminen: Kunnan ulkoilualueiden säilyttäminen ja kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon ja näyttöön kaikkien kuntalaisten tarpeesta ja kuntalaisille annetaan mahdollisuus osallistua ulkoilualueiden ja -palveluiden suunnitteluun, päätöksentekoon, toteuttamiseen ja arviointiin. Lisää taustatietoja täältä (PDF).
   
 2. Vesistöjen ja rantojen avaaminen kaikkien kuntalaisten käyttöön: Kunta tarjoaa kaikille asukkailleen mahdollisuuden viihtyä rannoilla ja vesistöissä rauhoittamalla taajamissa ranta-alueet rakentamiselta, tarjoamalla kaikille avoimia rantautumis- ja vesillelaskupaikkoja ja monikäyttöisiä harrastuspaikkoja sekä mahdollistamalla helpon ja esteettömän pääsyn rannoille. Lisää taustatietoja täältä (PDF).
   
 3. Viheralueiden huomioiminen kaavoituksessa: Kunta säilyttää ja suunnittelee taajamia kaavoittaessaan erikokoisia ja -tyyppisiä lähivirkistysalueita ja niitä yhdistäviä käytäviä sekä suhteuttaa viheralueiden määrän ja laajuuden kunnan nykyisiin ja tuleviin asukasmääriin. Lisää taustatietoja täältä (PDF).
   
 4. Lasten ja nuorten ulkoilumahdollisuuksien edistäminen: Kunta tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen pääsyn luontoon sekä edistää lasten ja nuorten ulkoilua niin koulu- ja päiväkotitoiminnan yhteydessä kuin vapaa-ajallakin. Lisää taustatietoja täältä (PDF).

Toimijat

Ulkoilufoorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen valmistelutoimikuntaan kuuluvat pj Eki Karlsson, Suomen Latu, Fred Sundwall, Suomen Ratsastajainliitto, Jaakko Nippala, Suomen Partiolaiset, Juha Rutanen, Suomen Luontoyrittäjyysverkosto, Kai Lindqvist, Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Olli Saari, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.

Ulkoilufoorumiinkuuluvat seuraavat jäsenjärjestöt:

Luonto-Liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Reserviläisurheiluliitto,Sukeltajaliitto, Suomen Kiipeilyliitto, Suomen Latu, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen luontoyrittäjyysverkosto, Suomen Melontakouluttajat, Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Suunnistusliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ja Työväenretkeilyliitto