Metsähallituslaissa suuria puutteita

Suomen Ladun kanta on, että Metsähallituslakia pitäisi muuttaa. Keskeisimmät muutosesitykset lakiesitykseen liittyvät Metsähallituksen hallituksen kokoonpanoon sekä Metsähallituksen liiketoiminnan ja julkisten hallintotehtävien selkeään erottamiseen.

Tälle sivulla on koottuna julkaisemamme lausunnot, kannanotot ja esitykset uudesta metsähallituslaista.

Mielenilmaus luonnon ja retkeilyn puolesta keskiviikkona 9.3.

Luonto- ja retkeilyjärjestöt kokoontuvat yhdessä ilmaisemaan huolensa metsähallituslaista keskiviikkona 9.3. klo 16.30 Kansalaistorille.

Järjestöt haluavat yhteisellä mielenilmauksellaan kertoa, että metsähallituslain uudistus on menossa pahasti pieleen ja Suomen luonnon ja retkeilyn tulevaisuus on uhattuna.

Mielenilmaus alkaa keskiviikkona klo 16.30 Kansalaistorin nurmiportailla. Klo 17 osallistujat lähtevät retkelle Pikkuparlamentin ympäri. Osallistujia kannustetaan pukeutumaan retkeilyvarusteisiin. Tapahtuma päättyy klo 18.00. Tervetuloa mukaan kaikki Suomen luonnosta huolestuneet.

Mukana mielenilmauksessa: Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Latu, Luonto-Liitto, Greenpeace, Natur och Miljö ja BirdLife Suomi

Mielenilmaus Facebookissa

Suomen Latu: Uuden metsähallituslain varjolla ajetaan koko ympäristöhallinto alas -tiedote 3.3.

Helsingin Sanomien (3.3.2016) mukaan maa- ja metsätalousvaliokunta on esittänyt metsähallituslakiin muutoksia, jotka romuttaisivat Metsähallituksen luontopalvelujen lisäksi koko ympäristöministeriön aseman suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lue tiedote.

Perustuslakivaliokunnan lausunto Metsähallituslaista

Perustuslakivaliokunnan lausunto Metsähallituslaista on valmis ja nähtävillä eduskunnan sivuilla. Perustuslakivaliokunta nosti lakiesityksestä esiin samoja ongelmakohtia, kuin mihin Suomen Latukin on aiemmin kiinnittänyt huomiota.

Perustuslakivaliokunnan mukaan Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien ohjausta ja valvontaa koskeva sääntely muodostuu säännösten sisältämien sisäisten viittausten vuoksi varsin epäselväksi ja osin jopa ristiriitaiseksi. Epäselväksi näyttää jäävän ainakin se, vastaako ympäristöministeriö sääntelyn perusteella kaikilta osin toimialaansa kuuluvien julkisten hallintotehtävien ohjauksesta. Sääntelyä tulee perustuslakivaliokunnan mukaan tältä osin selkeyttää.

Perustuslakivaliokunta oli samaa mieltä myös esimerkiksi siinä, että julkisten hallintotehtävien aseman riippumattomuus voidaan turvata paremmin, jos sen omasta eriliiskirjanpidosta ei luovuta.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon löydät täältä.

Kansalaisinfo
2.2.2016

Miten Metsähallituslaki vaikuttaa Luontopalveluihin ja sitä kautta luonnon
virkistyskäytön edistämiseen?

Suomen Ladun keskeiset muutosesitykset metsähallituslakiin

Suomen Latu toivoo Perustuslakivaliokunnan käsittelevän metsähallituslakia
14.12.2015

Suomen Latu ilmaisi huolensa siitä, kuinka lakiesitys vähentää olennaisesti eduskunnan päätösvaltaa valtion maiden käytöstä. Myös ohjaavien ministeriöiden valta vähenee.

Metsähallituslakia muutettava: Virkistyskäytön edellytykset heikentymässä
23.10.2015

Suomen Latu vaatii, että uudessa Metsähallituslaissa on huomioitava virkistyskäytön terveyshyödyt paremmin.

Suomen Ladun toinen lausunto metsähallituslaista 23.11.2015
Suomen Ladun lausunto metsähallituslaista 23.10.2015.