Kuntavaalit 2017

Tutustu Suomen Ladun jäseniin, jotka ovat ehdokkaina kuntavaaleissa. 

Miten voin itse vaikuttaa?

Muutoksia tekevät ne, jotka osallistuvat.

Paikallinen vaikuttaminen on keino osallistua oman arkiympäristön ja ulkoiluolosuhteiden edistämiseen. Järjestöt ovat oman asiansa asiantuntijoita kunnassa. Vaikuttamisen paikkoja vaaleissa ja niiden jälkeen on paljon. Tee ainakin tämä.

Äänestä ulkoilijaa!

Arvostatko kaunista ja puhdasta luontoa, hiljaista metsää, ulkoilua poluilla ja pitkoksilla?

Vai oletko menettänyt sydämesi kestävyysurheilulle ja multisportille?

Huhtikuussa 9.4. on kuntavaalien vaalipäivä.

Vaaleissa äänestetään päättäjiksi ihmisiä, joiden toivotaan edustavan omaa arvomaailmaa ja tekevän viisaita päätöksiä.

Kuka siis edustaisi parhaiten ulkoilua ja ulkona liikkumista kunnassa?

Äänestä ulkoilijaa! Henkilöä, joka on liikkuja, luontomatkailija, hiihtäjä, pulkkailija, maastopyöräilijä ja koiran kanssa kävelijä. Ehdokas, joka mainitsee tärkeäksi harrastuksekseen monipuolisen ulkoilun, ulkona liikkumisen ja retkeilyn. Ehdokas, joka tuntee ja käyttää kunnan omia arkiulkoilupaikkoja.

Haluat enemmän, tee tämä

Kun haluat saada ehdokkaista enemmän irti, pyydä heiltä lupauksia. Nosta keskusteluun järjestölle tärkeitä kysymyksiä paikallisista näkökulmista.

ENNEN VAALEJA

Käy jossain vaalitilaisuudessa, soita paikallisradion haastattelutunnille tms.

Tee ehdokkaille tällainen kysymys: ”Ulkoilu on matalan kynnyksen liikuntaa, joka on pääsääntöisesti ilmaista ja jota kaikki voivat harrastaa. Ulkona liikkumisella on lukuisten tutkimusten mukaan merkittäviä henkisiä ja fyysisiä terveysvaikutuksia jotka vaikuttavat yksilön hyvinvoinnin lisäksi kansanterveyteen. Miten sinä aiot edistää ulkoilua kunnassa, jos sinut valitaan?”

Nosta keskusteluun yleisönosastolla Suomen Ladun paikallisyhdistyksen toimintaa ja vaikuttavuutta ulkoilupalvelujen tuottajana. Tuo esiin kohennusta tarvitsevia ulkoiluolosuhteita.

Äänestä ulkoilijaa!

VAALIEN JÄLKEEN

Vaalien jälkeen ota yhteyttä valittuihin luottamushenkilöihin, kunnanvaltuutettuihin, lautakunnan jäseniin ja virkamiehiin, joilla on päätös- tai vaikutusvaltaa ulkoiluolosuhteita koskevassa päätöksenteossa.

Kutsu luottamushenkilöitä majalle tai laavulle retkelle, kerro yhdistyksen toiminnasta, tavoitteista ja suunnitelmista.

Pyydä saada tulla mukaan kunnan hyvinvointistrategian tai vastaavan tekoon. Jos strategiaan saa kirjauksen ulkoilupaikkojen tai -reittien kehittämisestä tai arkiulkoiluolosuhteiden tärkeydestä, se on hyvä työkalu edistää kunnassa ulkoilupaikkojen laatua ja käytettävyyttä seuraavalla nelivuotiskaudella.

Mistä sitten pitäisi puhua?

Paikallisen yhdistyksen ei kannata lähteä kuntavaaleissa liikkeelle laveilla vaaliteemoilla, koska ne eivät pure kuntapolitiikassa. Valtakunnalliset aiheet ainoastaan kehystävät paikallisia teemoja.

Suomen Latu on tehnyt kaksi erilaista vaaliteemakokonaisuutta. Käytä teemoja vapaasti hyväksesi ja tutustu taustamateriaaliin, sinne on koottu teemojen keskeiset perustelut.

Ulkoilufoorumiin kuuluvien ulkoilujärjestöjen yhteiset vaaliteemat kuntavaaleihin 2017:

Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen ulkoilua ja liikuntaa koskevaan päätöksentekoon on tärkeää.

Vesistöt ovat tärkeitä ulkoilupaikkoja ja vesistöihin ja rannoille pääsy tulee turvata mm. kaavoituksella. Rantoja ei saa rakentaa tukkoon.

Viheralueet tulee huomioida kaavoituksessa siten, että niiden saavutettavuus ja laatu säilyvät ja alueet palvelevat lähiulkoilua.

Lasten ja nuorten ulkoilumahdollisuuksia tulee edistää esimerkiksi turvaamalla koulujen ja päiväkotien lähimetsät ja lisäämällä ulkoilutoimintaa.

Linkki ja lisämateriaali:

www.suomenlatu.fi/vaikuta/valtakunnallinen-vaikuttaminen/ulkoilufoorumi

Liikkujan polun (liikettä lisäävien toimijoiden) yhteiset vaaliteemat kuntavaaleihin 2017:

  1. Arki- ja lähiliikunnan edistäminen. Kaikkien kuntalaisten liikunnallista elämäntapaa sekä samalla fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia voidaan edistää parhaiten arki- ja lähiliikunnan avulla.
  2. Kuntalaisten kuuleminen ja osallisuus liikunta-asioissa. Elinvoimaisen kunnan liikuntapalvelut suunnitellaan ja tuotetaan poikkitoiminnallisella yhteistyöllä ja yhdessä kuntalaisten kanssa.
  3. Liikunnan palveluketjut. Liikunnan palveluketjulla tarkoitetaan kunnan eri tahojen, mm. julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin liikunta- ja terveystoimijat, suunnitelmallista rajat ylittävää yhteistyötä.

Liikunta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Lapsella on oikeus saada liikkua, kokeilla ja haastaa omia fyysisiä rajojaan.

www.sport.fi/verkostot/liikkujan-polku-verkosto/liikkujan-polku-verkoston-kuntavaalivaikuttaminen 

Kuntaavaleissa ehdokkaana olevia Suomen Ladun jäseniä

Nimi Ikä Puolue Kunta Vaalilupaus ulkoilijoille Lisätietoja
Tommi Iivonen 45 Vihreät Kotka Ulkoilu ja luonto on sydäntä lähellä ja siksi teen kaiken mahdollisen sen eteen että jokaisella on mahdollisimman matala kynnys päästä ulkoilemaan. Kyllä
Hannu Karstunen 64 Keskusta Haapavesi Tuomalla päätöksentekoon vahvan tietopohjan ulkoilun ja ulkoliikuntaolosuhteiden merkityksestä kunntalaisten hyvinvoinnin, edistämiseen ja kuntatalouteen.  

Taina Vierunketo

 57 Sitoutumaton/Keskusta Alavus Hyvinhoidetut liikuntareitit kaikille ikäryhmille.Koulujen ja päiväkotien lähimetsät, ulkoilupaikat turvattava. Yleiset rannat kaavoituksessa huomioitava.  

Sulo Tuuliainen

72 SDP

Lappeenranta

Olen jo tänä talvena ajanut asiaa että kaupunkiin hankittaisiin lumitykki ja näin saisimme kuntalaisille taattua hiihdon harrastamisen

 

Mikko Nieminen

56

Vasemmistoliitto

Porvoo

Arvokasta vapaaehtoistyötä tekevät liikuntajärjestöt ansaitsevat kaupungilta enemmän tukea. Perusliikuntatilat maksuttomiksi. Keskusta kävelylle ja pyöräilylle.

Kyllä

Petri Eskola

46

Keskusta (sitoutumaton)

Säkylä

Haluan olla mukana siinä yhteistyössä, jolla kehitetään sekä ylläpidetään kuntani arki- ja lähiliikunnan olosuhteita. Ulkoilusta elämäntapa kaikille.

 

Sanni Kiviniemi

36

Kansallinen Kokoomus

Loimaa

Loimaalla on monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. Kannustan esimerkilläni kaikki liikkumaan, liikkuminen toimii ennaltaehkäisevänä lääkkeenä.

Kyllä

Anu Oksanen

45

Vihreät - De Gröna

Saarijärvi

Toimin valtakunnallisen järjestön maastopyöräilyn kehittämistyöryhmässä. Edistän monipuolista liikkumista luonnossa, kaikissa ikäryhmissä.

Kyllä

Sari  Huuskonen

44

Suomen Keskusta

Reisjärvi

Vapaaehtoistoimintaa tulee tukea edelleen, ne ovat yksi hyvinvoinnin, ja terveyden edellysten luojia. Tästä hyvänä esimerkkinä Maaselän Ladun toiminta.

Kyllä

Antero Rossi

71 Suomen Keskusta Kouvola

Olen intohimoinen kulttuuri- ja liikuntaihminen MOT, joten on, selvää, että liikuntapaikkojen kunto ja ulkoliikuntapaikat, erityisesti ovat kärkihankkeitani.

 

Raija Palosaari

63 KD Kittilä

Meillä on loistavat ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet. Pyrin tekemään päätöksiä, niin että ne myös säilyvät kuntalaisten hyvinvoinnin takaajana.

 

Tarja Mäki-Punto-Ristanen

44 Kokoomus Loimaa

Pyörä- ja kävelytiet on pidettävä kunnossa ja reitit suunniteltava turvallisiksi. Ladut ja jääkentät ovat tärkeitä. Koulupäivään tulee sisältyä paljon ulkoilua.

Kyllä

Maria Luoma-aho

39 SDP Iitti

Pienessä kunnassa yhteistyö on voimaa. Ulkoilua edistetään parhaiten kunnan ja yhdistysten yhteistyötä edelleen kehittämällä.

 

Pertti Rantala

54 Kokoomus Kärkölä

Meillä Kärkölässä on hyvä juuri remontoitu uimahalli, jonka toiminta, edellytykset ja kehitysmahdollisuudet on turvattava myös tulevaisuudessa.

Kyllä

Mikko Lemmetti

44 Kokoomus Konnevesi

Valituksi tullessani tekemään aloitteita, äänestämään ulkoilun kehittämisen puolesta ja äänestämään vastaan kaikkia ulkoilua heikentäviä toimenpiteitä.

Kyllä

Kaisa Peltonen

32 Vihreät Jyväskylä

Aion edistää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittymistä niin kaupunkialueella kuin luonnossakin. Omaehtoiselle liikkumiselle tulee luoda hyvät edellytykset.

Kyllä

Terhi Haapaniemi

45

Keskusta (sitoutumaton)

Pöytyä

Olen aktiivisesti mukana yhdistyksissä, jotka yhteistyössä organisoivat ulkoilutapahtumia kunnan järjestämissä ja ylläpitämissä ulkoliikuntapaikoissa.

 

Eeva-Maija Kuosmanen

67 Vihreät Kauniainen

Matalan kynnyksen liikuntaa lisää. Metsämörritoimintaa perheille. Liikuntatilojen kunnostamiseen panostamista.

 

Helena Särkijärvi

43

Gröna förbundet rp. - Vihreä liitto rp.

Parainen

Jokaisella kuntalaisella on oltava mahdollisuus päästä helposti nauttimaan luonnosta ja meren läheisyydestä. Tämä on huomioitava mm. maankäytön suunnittelussa.

Kyllä

Helena Kinnunen

49 Keskusta Reisjärvi

Edistän ulkoilua kotikunnassani omalla esimerkilläni ulkoilemalla itse sekä innostamalla ja opastamalla kaikenikäisiä ihmisiä erilaisten ulkoilulajien pariin.

Kyllä
Mika Asikainen 47 Vihreät Järvenpää

Haluan tehdä Järvenpäästä entistä paremman ulkoilukaupungin. Lisätään kaikille avoimia ulkoilupaikkoja (maastopyöräreitit, pulkkamäet, talviuintipaikka) ja pidetään eniten käytetyt paikat hyvässä kunnossa.

Kyllä

Mervi Mäki-Neste

40

Suomen Keskusta rp.

Alavus

Seuraavan neljän vuoden aikana esteettömyys huomioidaan paremmin eri ulkoilumahdollisuuksissa.

 

Ahti Nuottimäki

75 Kokoomus Lappeenranta Pyrin vaikuttamaan siihen, että rauhallisessa ympäristössä kulkevia ulkoilureittejä on riittävästi kunkin asutustaajaman lähellä ja polut kartassa. Kyllä

Leena Harjula-Jalonen

62 Sdp Kerava

Vaikuttamalla luontoliikunnan olosuhteisiin Keravalla, Keinukallion kehittäminen kaikenikäisten liikuntapaikaksi. Keravan kouluihin lisää luontoliikuntaa.

 

Markku Brummer

52 Kokoomus Espoo

Innokkaana kuntosuunnistajana ja Helsingin suunnistajien aktiivina pidän huolta, että Espoo on Suomen parhaimpia paikkoja harrastaa suunnistusta.

 

Matti Mulari

66 Suomen Keskusta

Suomussalmi

Olen Hossan Kansallispuisto ja Syväjärven suojelemisen adressien alulle panija. Katso ne netistä.

Kyllä

Jyrki Aaltonen

73 Kansallinen Kokoomus Raisio

Toimin paikallisessa latuyhdistyksessä (kunniapuheenjohtaja) ja olen vapaa-aikalautakunnan jäsen. Siinä niitä vaikuttamismahdollisuuksia.

 

Eeva Lyytinen

53 SDP Sulkava

Käyttämällä kunnan ylläpitämiä liikuntapaikkoja monipuolisesti. Jaan niistä tietoa mm. fb-sivuillani ja näytän esimerkilläni miten liikunta tuottaa hyvää oloa!

 

Merja Fredriksson

61

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Parainen

Liikunnan lisääminen kuuluu juuri nyt tekeillä olevan hyvinvointikeromuksen tavoitekohtiin. Liikunnan lisääminen tulee koskemaan kaiken ikäisiä.

 

Seppo Heimolinna

70 SDP Vantaa

Teen aloitteita ja esityksiä, jotta ulkoiluun varattuja määrärahoja korotetaan ja ulkoilua edistäviä järjestöjä jne. tuetaan enemmän. Tiedotusta lisätään.

Kyllä

Niskanen Tuula

48 Vihreät Siilinjärvi

Turvata kunnan ulkoilu- ja virkistys- sekä liikuntapaikkojen kunnossapidon ja kehittää niitä niin, että ne ovat kaikenikäisten kuntalaisten saavutettavissa.

Kyllä

Antti Huttunen

36 Keskusta Vihti

Huolehtia, että luontoliikunta ei tössää missään vaiheessa kunnan toimintaan ja kunta kehittää sitä aktiivisesti.

Kyllä

Pertti Susi

59 SDP Eura

Ajankohtainen hanke on Koskeljärven ulkoilureitistön korjaus ja ylläpito yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Osallistun.

 

Riitta Pallasvuo

57 Kansallinen Kokoomus Vantaa

Tavoitteeni on kehittää Kuusijärven aluetta niin että yhä useampi vantaalainen löytää myös Sipoonkorven kansallispuiston ja innostuu luonnossa liikkumisesta.

Kyllä

Pauli Niemi

41 Keskusta

Reisjärvi

Itse liikkumalla. Positiivista keskustelua liikunnan tuomasta hyvänolon tunteesta. Tapahtumiin osallistuminen.

 

Arjo Heinsola

71 Vihreät Jyväskylä

Olemalla enemmän mukana Ladun vapaaehtoistyössä.

 

Antti Honkonen

71 Vasemmistoliitto Tuusula

Edistän lihasvoimin liikkumista kunnan kaavoitukseen liittyvissä päätöksissä. Arvioin kaikissa budjettitilanteissa mahdollisuudet panostaa myös ulkoliikuntaan.

Kyllä