Kuntavaalit 2017

Muutoksia tekevät ne, jotka osallistuvat.

Paikallinen vaikuttaminen on keino osallistua oman arkiympäristön ja ulkoiluolosuhteiden edistämiseen. Järjestöt ovat oman asiansa asiantuntijoita kunnassa. Vaikuttamisen paikkoja vaaleissa ja niiden jälkeen on paljon.

Tee ainakin tämä

Äänestä ulkoilijaa!

Arvostatko kaunista ja puhdasta luontoa, hiljaista metsää, ulkoilua poluilla ja pitkoksilla?

Vai oletko menettänyt sydämesi kestävyysurheilulle ja multisportille?

Huhtikuussa 9.4. on kuntavaalien vaalipäivä.

Vaaleissa äänestetään päättäjiksi ihmisiä, joiden toivotaan edustavan omaa arvomaailmaa ja tekevän viisaita päätöksiä.

Kuka siis edustaisi parhaiten ulkoilua ja ulkona liikkumista kunnassa?

Äänestä ulkoilijaa! Henkilöä, joka on liikkuja, luontomatkailija, hiihtäjä, pulkkailija, maastopyöräilijä ja koiran kanssa kävelijä. Ehdokas, joka mainitsee tärkeäksi harrastuksekseen monipuolisen ulkoilun, ulkona liikkumisen ja retkeilyn. Ehdokas, joka tuntee ja käyttää kunnan omia arkiulkoilupaikkoja.

Haluat enemmän, tee tämä

Kun haluat saada ehdokkaista enemmän irti, pyydä heiltä lupauksia. Nosta keskusteluun järjestölle tärkeitä kysymyksiä paikallisista näkökulmista.

ENNEN VAALEJA

Käy jossain vaalitilaisuudessa, soita paikallisradion haastattelutunnille tms.

Tee ehdokkaille tällainen kysymys: ”Ulkoilu on matalan kynnyksen liikuntaa, joka on pääsääntöisesti ilmaista ja jota kaikki voivat harrastaa. Ulkona liikkumisella on lukuisten tutkimusten mukaan merkittäviä henkisiä ja fyysisiä terveysvaikutuksia jotka vaikuttavat yksilön hyvinvoinnin lisäksi kansanterveyteen. Miten sinä aiot edistää ulkoilua kunnassa, jos sinut valitaan?”

Nosta keskusteluun yleisönosastolla Suomen Ladun paikallisyhdistyksen toimintaa ja vaikuttavuutta ulkoilupalvelujen tuottajana. Tuo esiin kohennusta tarvitsevia ulkoiluolosuhteita.

Äänestä ulkoilijaa!

VAALIEN JÄLKEEN

Vaalien jälkeen ota yhteyttä valittuihin luottamushenkilöihin, kunnanvaltuutettuihin, lautakunnan jäseniin ja virkamiehiin, joilla on päätös- tai vaikutusvaltaa ulkoiluolosuhteita koskevassa päätöksenteossa.

Kutsu luottamushenkilöitä majalle tai laavulle retkelle, kerro yhdistyksen toiminnasta, tavoitteista ja suunnitelmista.

Pyydä saada tulla mukaan kunnan hyvinvointistrategian tai vastaavan tekoon. Jos strategiaan saa kirjauksen ulkoilupaikkojen tai -reittien kehittämisestä tai arkiulkoiluolosuhteiden tärkeydestä, se on hyvä työkalu edistää kunnassa ulkoilupaikkojen laatua ja käytettävyyttä seuraavalla nelivuotiskaudella.

Mistä sitten pitäisi puhua?

Paikallisen yhdistyksen ei kannata lähteä kuntavaaleissa liikkeelle laveilla vaaliteemoilla, koska ne eivät pure kuntapolitiikassa. Valtakunnalliset aiheet ainoastaan kehystävät paikallisia teemoja.

Suomen Latu on tehnyt kaksi erilaista vaaliteemakokonaisuutta. Käytä teemoja vapaasti hyväksesi ja tutustu taustamateriaaliin, sinne on koottu teemojen keskeiset perustelut.

Ulkoilufoorumiin kuuluvien ulkoilujärjestöjen yhteiset vaaliteemat kuntavaaleihin 2017:

Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen ulkoilua ja liikuntaa koskevaan päätöksentekoon on tärkeää.

Vesistöt ovat tärkeitä ulkoilupaikkoja ja vesistöihin ja rannoille pääsy tulee turvata mm. kaavoituksella. Rantoja ei saa rakentaa tukkoon.

Viheralueet tulee huomioida kaavoituksessa siten, että niiden saavutettavuus ja laatu säilyvät ja alueet palvelevat lähiulkoilua.

Lasten ja nuorten ulkoilumahdollisuuksia tulee edistää esimerkiksi turvaamalla koulujen ja päiväkotien lähimetsät ja lisäämällä ulkoilutoimintaa.

Linkki ja lisämateriaali:

www.suomenlatu.fi/vaikuta/valtakunnallinen-vaikuttaminen/ulkoilufoorumi

Liikkujan polun (liikettä lisäävien toimijoiden) yhteiset vaaliteemat kuntavaaleihin 2017:

  1. Arki- ja lähiliikunnan edistäminen. Kaikkien kuntalaisten liikunnallista elämäntapaa sekä samalla fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia voidaan edistää parhaiten arki- ja lähiliikunnan avulla.
  2. Kuntalaisten kuuleminen ja osallisuus liikunta-asioissa. Elinvoimaisen kunnan liikuntapalvelut suunnitellaan ja tuotetaan poikkitoiminnallisella yhteistyöllä ja yhdessä kuntalaisten kanssa.
  3. Liikunnan palveluketjut. Liikunnan palveluketjulla tarkoitetaan kunnan eri tahojen, mm. julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin liikunta- ja terveystoimijat, suunnitelmallista rajat ylittävää yhteistyötä.

Liikunta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Lapsella on oikeus saada liikkua, kokeilla ja haastaa omia fyysisiä rajojaan.

www.sport.fi/verkostot/liikkujan-polku-verkosto/liikkujan-polku-verkoston-kuntavaalivaikuttaminen