Tutkimustietoa ulkoilusta

Tältä sivulta löydät tutkimuksia ulkoilusta, luonnon terveysvaikutuksista, liikunnan terveysvaikutuksista, ulkoilun ja liikunnan talousvaikutuksista sekä linkit Teaviisariin ja Lipas.fi -sivustolle, niiltä sivuilta löydät kuntakohtaista tietoa terveydestä, liikunnasta ja rahankäytöstä. Täältä löydät myös linkin kansalliseen kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tietopankkiin, Kulkulaariin.

Tutkimuksia ulkoilusta:

 • Lue Luonnonvarakeskuksen sivuilta, miten ja missä suomessa asuvat ulkoilevat. Uusimpaan keväällä 2022 julkaistuun kolmanteen Luonnon virkistyskäytön valtakunnalliseen inventointiin voi perehtyä täältä.
 • Ulkoilun olosuhteet suomen kunnissa. Suomen Ladun Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hankkeen loppuraportista (2011) voit lukea, millaisia ulkoilun olosuhteita eripuolilla suomea on. Tutkimukseen otettiin mukaan 15 erikokoista kuntaa ympäri suomea.
  • Vaikeat kulkuyhteydet tai pitkä välimatka rajoittavat ulkoilua 26,2 prosentilla kyselyyn vastanneista.

  • Mitä lähempänä kotia kevyen liikenteen väylät sijaitsevat, sitä todennäköisemmin sekä miehet että naiset harrastavat työmatkaliikuntaa.

  • Ylivoimaisesti suurin yksittäinen kehittämisen tarpeessa oleva liikuntapaikka on lähiulkoilureitit (63 % vastaajista)

Tutkimuksia luonnon terveysvaikutuksista:

Luontoliikunnan puolesta on helppo puhua. Todisteita luontoliikunnan hyödyistä terveydelle on saatu monesta tutkimuksesta ja hankkeesta. Luonto on kultakirstu jokaisen terveydelle.

 • Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen on Metsähallituksen vuoteen 2025 ulottuva terveyden edistämisen ohjelma. 

  • Projektin päätavoitteena on innostaa ihmiset liikkumaan ja oleilemaan luonnossa useammin ja pidempään. Luonnossa liikkuminen aktivoi ihmisiä ja edistää terveyttä, iästä ja kunnosta riippumatta.

 • Metsätutkimuslaitoksen Metsästä hyvinvointia (HYV)-hanke. Ohjelman esittely Luonnonvarakeskuksen sivuilla: Metsästä hyvinvointia (HYV) 2008-2013
  • Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelman yksi pääteema on luonnon virkistyskäyttö ja hankkeen tavoitteena oli löytää keinoja sovittaa yhteen metsien eri käyttötapoja. 
  • Ohjelman materiaaleissa on perusteltu laajasti luonnon terveysvaikutuksia. Todistettua on, että: "Luonnossa liikkuminen parantaa  fyysistä ja psyykkistä terveyttä", "Luonnossa ihminen rentoutuu, tämä näkyy verenpaineen ja pulssin tasoittumisena luonnossa ja stressihormonin erityksen vähenemisenä."
 • Metsähallituksen Luonto liikuttamaan  − ESR-hanke 2013 −2015: Luonto liikuttamaan -hankkeen loppuraportti
  • Projektissa kehitettiin luontolähtöisiä toimintamalleja ja palveluita väestön terveys- ja hyvinvointihaasteisiin.
  • Luonnossa liikkuminen toimii ennaltaehkäisevänä lääkkeenä. Luonnossa liikkuminen esimerkiksi lisää vastustuskykyä parantavien valkosolujen määrää.
  • Luonnossa liikkuminen parantaa keskittymiskykyä ja kognitiivista suorituskykyä.
 • Metsähallituksen ja Oulun seudun yhteinen Open-hanke ja raportti Terveyttä luonnosta
  • Luontoalueet lähipuistoista kaukaisempiin erämaihin mahdollistavat monet luontoharrastukset. Jopa lyhytaikainen luonnossa käynti tuottaa terveyshyötyjä.
  • Liikunta luonnossa koetaan usein helpompana kuin sisätiloissa. Luonnossa juostaan kovempaa ja suoritetaan liikuntaohjelmat loppuun.
 • Metsähallituksen julkaisu Luontoympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutusten taloudellinen arvottaminen
  • Keskimäärin kansallispuistoissa kävijät arvioivat kansallispuistossa kokemansa terveys- ja hyvinvointivaikutukset  208 euron arvoisiksi. 
 • Sitran julkaisu: Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys
   
 • Metsähallituksen julkaisu Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista - Tutkimus kävijöiden kokemista vaikutuksista
  • Luonnossa mieli virkistyy. Kansallispuistoissa ulkoilevat havaitsivat puistossa käynnillä olevan positiivisia vaikutuksia erityisesti mielialaan ja psyykkiseen hyvinvointiin.
 • Harri Silvennoisen väitöstutkimus: Metsämaiseman kauneus ja metsänhoidon vaikutus koettuun maisemaan metsikkötasolla.
  • Väitöskirjassa mielenkiintoista tietoa maisemakokemukseen vaikuttavista tekijöistä. Metsänkäsittelyllä voidaan lisätä maiseman kauneutta – vuodenaika ja henkilön tausta vaikuttavat merkittävästi maisemakokemukseen.

Tutkimuksia liikunnan terveysvaikutuksista:

Liikunta on terveyden ylläpidon peruspilari. Kaikenlainen liikunta tukee ja lisää terveyttä monipuolisesti. Valitsitpa luontoliikunnan tai sisällä kuntoilemisen, voit kiittää itseäsi hyvästä valinnasta. 

 • UKK-instituutin tietoa terveysliikunnasta -sivustolta löydät paljon faktaa liikunnan terveysvaikutuksista. Muun muassa seuraavat faktat:
  • Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia aineenvaihduntaan, verenkiertoelimistöön, tuki- ja liikuntaelimistöön ja psyykkiseen hyvinvointiin.
  • Liikunta voi vähentää monien sairauksien riskitekijöitä.
  • Liikunta auttaa painonhallinnassa. Liikunta esimerkiksi lisää rasvan ja etenkin vyötärörasvan menetystä ja tehostaa painonpudotuksen aikaansaamaa insuliiniherkkyyden paranemista ja vaikuttaa edullisesti painonhallinnan tuloksen pysyvyyteen.
  • Liikunta parantaa unta.
 • Suomen Sydänliiton sydän.fi -sivuilta löydät paljon käytännön vinkkejä ja ohjeita sydänterveydestä huolehtimiseen. Sivuilla on paljon tietoa liikunnan vaikutuksista sydänterveyteen. 
   
 • Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH. Tutkimussarjassa seurataan hyvinvoinnin ja terveyden muutoksia väestössä ja eri väestöryhmissä. Liikunnan rooli terveyden ylläpidossa on suuri, ja se näkyy myös näissä tutkimuksissa. 
   
 • Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys EVTK-tutkimussarja. Tutkimuksissa selviää eläkeikäisen väestön elämäntavat ja niiden yhteys terveyteen. Liikunnalla on selvä yhteys terveyteen ja hyvinvoinnin tunteeseen 

Tutkimuksia ulkoilun ja liikunnan talousvaikutuksista:

Muita hyödyllisiä tilastoja ja tutkimuksia:

 • TEAviisari näyttää kuntakohtaisesti, miten eri kunnissa toimitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Käy kurkkaamassa oman kuntasi tilanne. Näitä lukuja kannataa hyödyntää paikallisen vaikuttamisen työkaluina.
   
 • Lipas - Liikuntapaikat.fi -sivustolta näet, miten kunnat panostavat alueen liikuntapalveluihin ja millaisia liikuntapaikkoja kunnastasi löytyy.
   
 • Kulkulaari-sivustolle on koottu kattavasti tietoa kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi esimerkiksi järjestöjen toimijoille, virkamiehille ja kuntapäättäjille.