Kutsu päättäjä ulos

Kutsu oman kuntasi päättäjät ulos!

Tapahtuman avulla pääset helpolla tavalla keskustelemaan vaikuttajien kanssa ja viet eteenpäin tärkeitä ulkoiluun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyviä asioita. 

Kutsu päättäjä ulos -tapahtumien tavoite on a) vahvistaa kunnan ja yhdistyksen yhteistyötä, ja b) lisätä yhdistysten vaikuttamistyötä ulkoilun edistämiseksi omalla paikkakunnalla. Samalla yhdistys vahvistaa suhteitaan kunnan päättäjiin ja tekee yhdistystä ja sen toimintaa tunnetuksi päättäjien suuntaan.  

Vuoden 2023 helmi-maaliskuussa jäsenyhdistyksiä kannustetaan pitämään eduskuntavaaliteemaisia Kutsu päättäjä ulos -tilaisuuksia. Lisätietoja luettavissa täältä: https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/ajankohtaiset-2/kutsu-paattaja-ulos.html

 

Keitä tulisi kutsua?

Kutsumasi päättäjät voivat olla virkamiehiä tai luottamushenkilöitä esimerkiksi liikuntatoimesta tai metsä- ja puistopuolelta, suunnittelijoita, kaavoittajia, kunnanjohtajia tai muita vaikuttajia ja aktiivisia kunta- ja järjestöihmisiä.

Sinun kannattaa kutsua myös ulkoilu-, liikunta- ja hyvinvointiteemasta kiinnostuneita ihmisiä kunnanvaltuustosta tai -hallituksesta. Usein nämä ihmiset ovat jo valmiiksi mielipidevaikuttajia ja suunnannäyttäjiä.

 

Suomen Latu tarjoaa tapahtuman tueksi materiaalia. Voit heti käyttää sitä vapaasti ja se löytyy täältä. 

  • Muistilista tapahtuman valmisteluun
  • Päättäjille lähetettävän kutsukirjeen malli, jonka voit helposti muokata omalle tyylille sopivaksi
  • Opas kuntavaikuttamiseen
  • Pieni tietopaketti ulkoilusta, sen määrästä, harrastamisesta ja merkityksestä
  • Taittomukit tapahtumaan osallistuville päätätjille annettavaksi
  • Ajatusten vaihtoa Suomen Ladun yhdistysaktiivit-ryhmässä Facebookissa

 

Mitä yhdistys tästä hyötyy?

Yhdistys, jolla on aikaisempaa kokemusta vaikuttamisesta, voi: 
1. edistää yhdistyksen tärkeinä pitämiä hankkeita kunnan päätöksenteossa (valitaan 1-3 hanketta etukäteen)
2. tuoda yhdistykselle uskottavuutta päättäjien keskuudessa aktiivisena kansalaisjärjestönä ja liikunta-asioiden asiantuntijana
3. osoittaa olevansa merkittävä ihmisten liikuttaja ja ulkoiluttaja järjestössä, joka aktivoi kaikkiaan lähes 200 000 suomalaista osallistumaan toimintaan.

Yhdistys, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta, voi:  
1. saada kokemusta keskusteluista päättäjien kanssa
2. lisätä tunnettuuttaan päättäjien keskuudessa
3. innostaa yhdistyksen aktiiveja vaikuttamistyöhön 
4. osoittaa olevansa merkittävä ihmisten liikuttaja ja ulkoiluttaja järjestössä, joka aktivoi kaikkiaan lähes 200 000 suomalaista osallistumaan toimintaan.


Tausta

Suomen Latu jäsenyhdistyksineen on Suomen suurin ja merkittävin ulkoliikunnan puolestapuhuja. Järjestö on valinnut liikuntapoliittiseen keskusteluun osallistumisen yhdeksi strategiseksi painopistealueekseen ja haluaa rohkaista jäsenyhdistyksiään edistämään liikuntapaikkojen ylläpitoa, kehittämistä ja rakentamista omassa kunnassaan.

Kutsu päättäjä ulos -tapahtumissa Suomen Ladun jäsenyhdistykset ulkoilevat yhdessä oman kuntansa päättäjien ja virkamiesten kanssa ja keskustelevat ulkoiluolosuhteiden parantamisesta.  

Poliittinen vaikuttaminen on vielä suhteellisen vierasta suurimmalle osalle noin 180:stä Suomen Ladun jäsenyhdistyksestä. Siksi Kutsu päättäjä ulos -tapahtumat ovat matalan kynnyksen hyväntuulisia tilaisuuksia, jossa yhdistykset voivat saada tuntumaa vaikuttamistyöstä helposti ja mukavalla tavalla.