Onko ulkoilu huomioitu kaavassa?

Kun teet lausuntoa tai tarkastelet eri asteisia kaavoja ulkoilun näkökulmasta, voit käyttää hyödyksesi seuraavia tarkistuslistoja asioista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Maakuntakaava 

Viheralueiden yhtenäisyys:

 • Onko maakuntakaavassa huomioitu viheralueiden yhtenäisyys ja jatkumo? Viheralueiden yhtenäisyys on oleellisesti liikunnan olosuhteita vahvistava tekijä.
 • Onko virkistysalue tarpeeksi monipuolinen? Maiseman ja lähiympäristön vaihtelevuus toimivat houkuttimena erityyppisillä alueilla liikkumiseen.
 • Onko luonnonolosuhteiden salliessa seudulliset ulkoilu-, retkeily- ja pyöräilyreitit sijoitettu niin, että ainakin joiltain reittien kohdilta on pääsy vesistöjen äärelle? Vesistö mahdollistaa monenlaisen liikuntaan liittyvän toiminnan ja lisäksi vesinäkymät koetaan poikkeuksetta miellyttävinä.

Virkistys- ja ulkoilualueiden riittävyys:

 • Onko virkistys- ja ulkoilualueille osoitettu riittävät aluevaraukset maakuntakaavassa?
 • Onko virkistys- ja ulkoilualueiden väliset reitit jatkuvia ja sujuvia?
 • Onko maakuntakaavassa kiinnitetty huomiota retkeilyalueisiin, luonnonsuojelualueisiin, kansallispuistoihin ja maisema-alueisiin?
 • Onko maakuntakaavassa varmistettu tavanomaisempien luonnonalueiden säilyminen?
 • Onko varmistettu mahdollisuudet lyhyiden päiväretkien tekoon?
 • Pitkien ulkoilureittien huomioiminen ja muut alueen liikuntaolosuhteet:
 • Onko pitkien ulkoilureittien kuten hiihtoreittien, maastopyöräilyn, vaelluksen ja patikoinnin, vene- ja kanoottireittien sekä pyöräteiden jatkuvuus ja sujuvuus huomioitu maakuntakaavassa?
 • Onko reitit suunniteltu siten, että ne yhdistävät erilaisia toimintoja, kuten esimerkiksi liikuntakeskuksia ja autiotupia tai nuotiopaikkoja?
 • Onko alueen erityispiirteitä ja vetovoima-alueita hyödynnetty ulkoilun olosuhteiden kehittämisessä?

Katso lisää: http://www.liikuntakaavoitus.fi/olosuhteet/seudullinen/

Yleiskaava:

 • Onko virkistys- ja ulkoilukäytön kannalta tärkeimmät alueet säilytetty hiljaisina?
 • Onko ranta-alueiden virkistysmahdollisuudet turvattu?
 • Onko viher- ja virkistysalueet eheitä ja viheryhteydet jatkuvia?
 • Onko virkistys ja vapaa-ajantoiminnoille varattu riittävästi tilaa?
 • Ovatko yhteydet asuinalueilta viherverkkoon sujuvat ja välittömät?

Katso lisää: http://www.liikuntakaavoitus.fi/olosuhteet/kunnallinen/

Asemakaava:

Kun lausut asemakaavasta, kiinnitä huomiota edellä mainittujen asioiden lisäksi esimerkiksi seuraaviin asioihin:

Asuinalueen sisäinen liikenne

 • Onko kävely- ja pyöräreittien selkeästä etenemisestä ja sujuvista linjauksista huolehdittu? Tämä vaikuttaa reittien käyttöasteeseen sekä arki- ja hyötyliikuntaan.
 • Kävely- ja pyörätiet on linjattu mahdollisuuksien mukaan siten, että ne kulkevat viheralueiden läpi (meluttomuus, virkistys)?
 • Onko jokaisesta asuinkorttelista hyvä yhteys lähipuistoon ja/tai kävely- ja pyöräteille?

Ympärivuotinen ulkoliikunta

 • Onko talvireitistöt (esim. hiihto) ja pistemäiset talviliikuntapaikat (esim. talviuintipaikat) huomioitu suunnittelussa?
 • Onko kesäulkoliikunnan mahdollistaminen huomioitu lähivirkistysalueiden mitoituksessa (esim. frisbeegolf)?
 • Onko ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien ja helposti saavutettavien viheralueiden suunnitteluun ja toteutukseen panostettu?

Katso lisää: http://www.liikuntakaavoitus.fi/olosuhteet/lahiymparisto/

Katso myös Suomen Ladun argumentit osio, josta voit poimia argumentteja lausuntoosi ja perustella niillä kantaasi.