Yhdistyksen mielipidekirjoitus 

Suomen Ladun jäsenyhdistykset ja niiden väki tunnetaan monissa kunnissa ulkoiluasioiden osaajina ja rakentavina yhteistyökumppaneina. Usein ulkoilijoiden ja jokamiehenoikeudella liikkuvien ääni kuitenkin katoaa vaikkapa maankäytöstä keskusteltaessa. Vain paikalliset ulkoilijat tietävät, mitkä alueet ovat heille arkiympäristössä kaikkein merkityksellisimpiä ja käytetyimpiä ulkoilupaikkoja.

Hyvä mielipidekirjoitus kokoaa ja tuo esiin juuri esimerkiksi kunnan maalla jokamiehenoikeudella liikkuvien ihmisten kannan viheralueen säilyttämisen tarpeellisuudesta.

Suomen Ladun jäsenyhdistys on hyvä ja vaikuttava taho erilaisten mielipidekirjoitusten tekemiseen. Hyvä mielipidekirjoitus on asiallinen ja kertoo ytimekkäästi kirjoittajan mielipiteen.

Ohessa apua mielipidekirjoituksen tekoon.

Hyvän mielipidekirjoituksen pilarit

• Kirjoituksen on hyvä olla lyhyt ja selkeä. Käytä lyhyitä lauseita ja virkkeitä.

• Vältä vierasperäisiä sanoja ja lyhenteitä.

• Älä myöskään toista liikaa.


• Esittele aihe ja kerro mihin haluat ottaa kantaa tai minkä asian haluat tuoda esille. Haluatko kirjoittaa vastineen aiemmin julkaistuun tekstiin vai haluatko kirjoittaa itseäsi askarruttavasta asiasta?
• Kerro oma kantasi ja perustele se.
• Perustelut ovat tärkeitä! Esittele faktat, jotka tukevat mielipidettäsi ja käytä vain luotettavia lähteitä. Ulkoiluolosuhteet-kohdasta löydät nopeasti tietoa suomalaisten ulkoilusta ja ulkoilutavoista.  
• Lopeta kirjoituksesi napakkaan yhteenvetoon.

Teknisiä ohjeita:
• Viimeistele kirjoitus huolellisesti. Tarkasta kieliasu ja anna ulkopuolisen oikolukea valmis teksti.
• Jos olet kirjoittanut vastineen aiemmin julkaistuun tekstiin, pyydä oman tekstin julkaisua muutaman päivän kuluessa tekstin julkaisusta.
• Esiinny mieluummin Latuyhdistyksen nimellä tai omalla nimellä kuin nimimerkillä. Omalla nimellä kirjoitetut mielipidekirjoitukset julkaistaan todennäköisemmin.
• Lehdillä voi olla omia yksityiskohtaisia ohjeita (merkkimääristä, riviväleistä jne.)

Lähteet:

Mielipidekirjoituksen ohjeet

Yhdistyksen lausunto

Kunnallisessa päätöksenteossa on paljon asioita, joihin pyydetään paikallisten asukkaitten näkemyksiä lausunnolla. Tyypillisesti lausunto voidaan jättää maankäyttöön liittyvästä asiasta, esimerkiksi kaavoituksesta. Latuyhdistyksiä, kyläyhdistyksiä ja urheiluseuroja kuullaan myös muissa vapaa-aikaan liittyvissä päätöksissä.

Lausunnossa on hyvin tärkeää esittää kantansa selkeästi.

Lausunnossa kannattaa tuoda esiin

-mistä asioista on samaa mieltä tai mitä ehdotusta pitää hyvänä.

- mistä asioista on erimieltä tai mitä ei ole selvitetty tarpeeksi hyvin tai itselle tärkeästä näkökulmasta

- mitä uusia ajatuksia lausuttavaan paperiin olisi tarpeen lisätä.

Tärkeää näissä kaikissa on perustelu. Esimerkiksi lähiulkoilureitin kaavoituksessa kannattaa tutkia reitin saavutettavuutta, maaston helppoutta, reitin soveltuvuutta erilaisille käyttäjille, jo olemassa olevien reittien huomioimista jne.

Perusteita, kuten ulkoilumääriä tai ulkoilupaikkoja koskevia tilastoja löydät ulkoiluolosuhteet-palkin alta.

Suomen Ladun lausunnot löydät lausunnot-palkin alta.

Suomen Ladun lausuntopohja latuyhdistysten käyttöön: