Verkostot

Suomen Latu tekee yhteistyötä yli laji- ja organisaatiorajojen

Suomen Latu tekee laajasti yhteistyötä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhteistyön kautta hyvät ideat ja käytänteet leviävät. Yhteistyö vaikuttamistyössä lisää vaikutusvaltaamme, kun esimerkiksi ulkoilujärjestöt yhdessä lausuvat ulkoilun puolesta, on sanoma vakuuttava ja se tavoittaa suuren yleisön.

Vuosittaiset yhteistyökuviomme ja verkostomme löydät sekä vuosikertomuksestamme, että toimintasuunnitelmastamme.

Olemme aktiivisina toimijoina muun muassa Ulkoilufoorumissa, Pohjoismaiden ulkoilujärjestöjen verkostossa sekä Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (Vapepa). Nämä verkostot toimivat jäsenyhdistystensä vetämänä, eikä verkostoilla ole omia verkkosivuja. Tältä sivulta löydät verkostojen esittelyt ja ajankohtaiset asiat.

 

Pohjoismaiden ulkoilujärjestöjen verkosto (NON)

Suomi: Suomen Latu
Tanska: Friluftsrådet
Ruotsi: Svenskt Friluftsliv
Norja: Norsk Friluftsliv ja Friluftsrådenes Landsforbund

NON perustettiin vuonna 1993. Verkoston jäsenet ovat kotimaissaan kansallisia ulkoilun kattojärjestöjä, poikkeuksena Suomi, jota edustaa yksi Suomen ulkoilun keskusjärjestöistä (Suomen Latu).

Tarkoituksemme Verkoston (NON) päätarkoitus on tukea ja kehittää Pohjoismaista ulkoilupolitiikkaa, vaihtaa kokemuksia sekä tukea ja vahvistaa ulkoilun olosuhteita. Vapaaehtoisjärjestöt tekevät yhteistyötä parantaakseen ulkoilun ja luontokokemuksien edellytyksiä. Saavuttaakseen tämän tarkoituksen NON toimii yhteistyössä muiden järjestöjen ja Pohjoismaiden viranomaisten kanssa.

Tutustu ja lataa verkoston poliittinen ohjelma

 

Ulkoilufoorumi

Ulkoilufoorumi on vuonna 2004 perustettu ulkoilun edistämisen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 21 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla on keskeinen merkitys. Ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä, turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun eri intressitahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta. 

Ulkoilufoorumi kokoontuu yksi tai kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään muun muassa jäsenjärjestöjen ajankohtaisia valtakunnallisia kysymyksiä, jokamiehenoikeuksia ja niiden turvaamista, ulkoilun lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä kuten metsähallituslakia, yksityistielakia ja tieliikennelakia, suosittuihin ulkoiluympäristöihin kuten  kansallispuistoihin, retkeilyalueisiin ja virkistysalueisiin liittyviä asioita, sekä ulkoilu- ja liikuntapolitiikkaan liittyviä ajankohtaisia asioita.

Valmistelutoimikunta vastaa Ulkoilufoorumin asioiden toimeenpanosta.

Ulkoilufoorumiin kuuluvat seuraavat jäsenjärjestöt: 

Liikkuva aikuinen -ohjelma, Luonto-Liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Salpaussselän Samoojat, Sukeltajaliitto, Suomen Kiipeilyliitto, Suomen Latu, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen luontoyrittäjyysverkosto, Suomen Melontakouluttajat, Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Retkeilyliitto, Suomen Suunnistusliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Suomen Ympäristökeskus ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys.

 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 54 järjestön verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useimmiten Vapepa hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan henkistä tukea, ohjaamaan liikennettä ja auttamaan evakuoinneissa. Yhteensä Vapepassa toimii yli 10 000 vapaaehtoista yli tuhannessa hälytysryhmässä. Vapepa on perustettu vuonna 1964.

Suomen Latu kuuluu Vapepaan, jonka yhteysjärjestönä ja koordinaattorina toimii Suomen Punainen Risti. Vapepa-ryhmiä on Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä eri puolella Suomea. Suomen Ladun Vapepa-verkosto kokoontuu etäyhteyksin kahdesti vuodessa (helmi- ja syyskuu). Suomen Ladun yhteyshenkilönä on Jouko Mononen (jouko.monen(at)luukku.com).  Lue lisää Vapepasta.