Liikkujan polku -verkoston kuntavaaliteemat 2017

 

1. Arki- ja lähiliikunnan edistäminen. Kaikkien kuntalaisten liikunnallista elämäntapaa sekä samalla fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia voidaan edistää parhaiten arki- ja lähiliikunnan avulla.

2. Kuntalaisten kuuleminen ja osallisuus liikunta-asioissa. Elinvoimaisen kunnan liikuntapalvelut suunnitellaan ja tuotetaan poikkitoiminnallisella yhteistyöllä ja yhdessä kuntalaisten kanssa.

3. Liikunnan palveluketjut. Liikunnan palveluketjulla tarkoitetaan kunnan eri tahojen, mm. julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin liikunta- ja terveystoimijat, suunnitelmallista rajat ylittävää yhteistyötä.

4. Liikunta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Lapsella on oikeus saada liikkua, kokeilla ja haastaa omia fyysisiä rajojaan.