Jäsenet ehdokkaina

Nämä Suomen Ladun jäsenet ovat ehdokkaina eduskuntavaaleissa 2019. Kysyimme heiltä kaikilta, miten he edistäisivät ulkoilua kansanedustajina? Ja miksi se on heille tärkeää? 

"Luonnossa liikkumisen mahdollistaminen ja sen tukeminen on tärkeää jo ihan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. On myös tärkeää varmistaa, että ihmisillä säilyy yhteys luontoon. Olen tällä kaudella vaikuttanut eduskunnassa muun muassa ympäristövaliokunnan jäsenenä. Olen työssäni erityisesti painottanut luonnonsuojelu- ja ilmastokysymyksiä. Esimerkiksi viime vuoden budjetin yhteydessä tehtiin kovasti töitä, jotta saatiin lisämäärärahaa kansallispuistojen korjausvelkaan. Erityisen aktiivinen olen ollut Itämeren suojeluun liittyvissä kysymyksissä. Ensi kaudella haluan jatkaa tätä työtä. Olen myös WWF:n hallintoneuvoston jäsen sekä Suomen Luontopaneelin (IPBES) jäsen."

Saara-Sofia Sirén, 32, Kokoomus, Varsinais-Suomi, saarasofia.fi


"Luonnossa liikkuminen tekee hyvää sielulla ja ruumiille. Sillä on suuri merkitys myös luontosuhteen muodostumisessa ja ympäristökasvatuksessa. Varmistetaan jokaiselle mahdollisuus liikkua luonnossa pitämällä kiinni jokamiehenoikeuksista ja panostamalla retkeily- ja virkistysreitteihin. Metsähallituksen luontopalveluiden rahoitusta on lisättävä, jotta se voi huolehtia retkeilyalueidensa ja kansallispuistojen rakenteista. Vahvistetaan lähimetsien ja virkistysalueiden huomioimista maankäyttö- ja rakennuslaissa."

Krista Mikkonen, 46, Vihreät, Savo-Karjala, www.kristamikkonen.fi 


"Koko ikäni olen liikkunut aktiivisesti luonnossa - urheillen ja luonnon antimia keräillen. Näen luonnon merkityksen hyvinvoinnin lähteenä erittäin tärkeänä meille kaikilla suomalaisille. Haluan pitää kiinni jokamiehenoikeuksistamme sekä edistää luontoympäristömme virkistyskäyttöä sekä edistää työssäni yritysneuvojana luonnon tarjoamia mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Toimin Suomen Ladun Maastopyöräilyn edistämistyöryhmässä ja sydäntäni lähellä ovatkin erityisesti pyöräilyn edistämiseen ja maastopyöräilyyn liittyvät asiat."

Anu Oksanen, 47, Vihreät, Keski-Suomi, www.anuoksanen.fi 


"Tiedottamalla jokamiehen oikeudesta, kansallispuistoista ja roska päivässä -liikkeestä. Jokaisen kuuluisi saada tietoa mahdollisuuksista ja vastuista."

Stefan Salonen, 64, KD, Uusimaa, Facebook.com/stefansa72


"Luontoliikkumisen tiedetään olevan hyvinvointia ja terveyttä edistävää. Luontoliikkumisen pitäisi olla mahdollista monille. Kansanedustajana puhuisin esimerkiksi kansallispuistojen lisäämisen puolesta. Lisäksi pyrkisin vaikuttamaan valtion liikuntaneuvoston suunta-asiakirjoihin niin, että se sisältäisivät myös luontoliikkumisen näkökulmat. Kuntien tehtäviin kuuluvat paikallisten liikuntapaikkojen ja liikuntaohjelmien suunniteltu ja toteutuksen seuranta."

Miila Halonen, 41, Vasemmisto, Uusimaa, miilahalonen.net


"Olen Lapin vaeltaja ja ollen jo yli 30 vuotta vienyt nuorisoa Lappiin nuorten vaelluksille ja vaellusripareille. Vaellan myös yksin rinkan kanssa syksyisin ja ahkiota vetäen talvella. Marjastan, sienestän ja hirvestän. Haluan edistää erityisesti lasten ja nuorten lunnontuntemusta ja retkeilyä. Luonnossa liikkuminen ja retkeily luovat hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Luontoretkeilyä ja luonnossa liikkumista on tuotava koulujen opetussuunnitelmiin. Minäkin vien joka syksy lukioni yhden ikäluokan viikoksi Lapin leirikouluun. Haluan toimia niin, että Metsähallitus saa kansallispuistojen hoitoon ja retkeilyn edistämiseen tarvittavat lisärahat. Kansallispuistoista ja retkeilyalueista on huolehdittava!

Ilpo "Jauru" Saarelainen, 58, Keskusta, Savo-Karjala, www.ilpoeduskuntaan.fi


"Luonnossa liikkuminen edistää niin henkistä kuin fyysistä hyvinvointia. Kansanedustajana tavoitteenani on turvata kansalaisille pääsy lähiluontoon laadukkaan maankäytön suunnittelun avulla, kasvattaa luonnonsuojelun määrärahoja, turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen, edistää ympäristökasvatusta sekä huolehtia siitä, että retkeilyreitistöjen ylläpitomahdollisuudet kohenevat. Olen laatinut kesällä 2017 maakuntavaltuustoaloitteen alueellisen virkistysalueyhdistyksen perustamiseksi Varsinais-Suomeen. Selvitystyö yhdistyksen perustamiseksi alkoi keväällä 2019. Itse rakastan outdoors-elämää ja huippuhetkeni vapaa-ajallani vietän esimerkiksi retkiluistellen, retkeillen, hiihtäen, juosten ja pyöräillen!"

Helena Särkijärvi, Vihreät, Varsinais-Suomi, www.helenasarkijarvi.fi


"Jokamiehenoikeuden säilyttäminen ja matalan kynnyksen luontoliikunnan edistäinen. Elämme hektistä ja muuttuvaa maailmaa, jossa henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin merkitys on iso myös kansanterveydellisesti. Liikuntapalveluiden kaupallistuessa, on jokaisen saatavilla oleva liikunta ja sen ympärillä oleva yhteisö tärkeää ja hyvä lääke myös syrjäytymiseen."

Juha Vimpari, 47, Sininen tulevaisuus, Keski-Suomi, www.facebook.com/Juha-Vimpari-sin-645445452499716/


"Pidän tärkeänä että jokamiehen oikeudet säilyvät jatkossakin. Sen turvaamiseksi metsien kiinteistövero tai vastaava on torjuttava. On myös huolehdittava rahoituksesta mm. Suomen ladulle, joka edistää luontoliikkumista. Lisäksi on huolehdittava myös pienten ulkoiluverkostojen kunnosta ja ylläpidosta, kuten esim. 'Peuranpolusta'."

Antti Rantakangas, 55, Suomen keskusta, Oulun vaalipiiri, www.rantakangas.fi 


"Suomen ladun vaaliteemat ovat erinomaisia. Lisäisin siihen vielä, että luonnonsuojelualueet on suojattava kaivostoiminnalta. Turpeen ottamisesta energiakäyttöön on vähitellen päästävä eroon. Lasten ja nuorten liikuntaa on edistettävä koulun ja koulupäivän yhteydessä."

Johanna Niemi, 61, Vihreät, Varsinais-Suomi, johannaniemi.wordpress.com, @niemijoh


Luonnossa liikkuminen parantaa hyvinvointia ja ennaltaehkäisee sairauksia. Olen itse liikkunut luonnossa lapsesta asti ja haluan, että myös lapsillani ja tulevilla sukupolvilla on siihen mahdollisuus. Haluan puolustaa jokamiehenoikeuksia ja varmistaa riittävän rahoituksen kansallispuistojen infran rakentamiseen, ylläpitoon ja korjaamiseen. Kansallis- ja luonnopuistojen korjausvelka on suuri ja sen kiinni kuromiseksi tulisi tehdä pitkän aikavälin suunnitelma.

Sari Multala, Kokoomus, Uusimaa, www.sarimultala.fi


Luonto on voiman lähde. Luonnossa liikkumisen taidot on tärkeä oppia jo lapsena. Koska kaikissa kodeissa ei enää harrasteta marjojen poimintaa, kalastusta, metsästystä eikä luonnossa liikkumista, tulee ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön olla mukana varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmissa. Ulkoilu ja luonnon virkistyskäytön eri muodot ovat merkittävä tekijä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kansanedustajana varmistaisin myös jokamiehenoikeuksien säilymisen ja kansalaisjärjestöjen/yhdistysten toimintaedellytykset. Luonnonvaraisten marjojen poiminta myyntiin tulee säilyttää verovapaana silloin, kun sitä ei tehdä palkkatyönä. Suomen Ladun tavoitteet ovat kannatettavia. Voin hyvin sitoutua niiden saavuttamiseen tähtäävään työhön kansanedustajana ja niissä luottamustehtävissä, joita minulla on jo nyt.

Eija-Riitta Niinikoski, 51, Suomen keskusta, Oulun vaalipiiri, www.eija-riitta.fi