Jäsenet ehdokkaina

Oletko ehdolla? Ja oletko Suomen Ladun jäsen? Suomen Latu kerää verkkosivuilleen listaa jäsenistään, jotka ovat ehdolla eduskuntavaaleihin. Ilmianna siis itsesi, ja kerro samalla, miten aiot edistää ulkoilua kansanedustajana.


Miten edistäisit ulkoilua? Ja miksi se on tärkeää? 

"Koko ikäni olen liikkunut aktiivisesti luonnossa - urheillen ja luonnon antimia keräillen. Näen luonnon merkityksen hyvinvoinnin lähteenä erittäin tärkeänä meille kaikilla suomalaisille. Haluan pitää kiinni jokamiehenoikeuksistamme sekä edistää luontoympäristömme virkistyskäyttöä sekä edistää työssäni yritysneuvojana luonnon tarjoamia mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Toimin Suomen Ladun Maastopyöräilyn edistämistyöryhmässä ja sydäntäni lähellä ovatkin erityisesti pyöräilyn edistämiseen ja maastopyöräilyyn liittyvät asiat."

Anu Oksanen, 47, Vihreät, Keski-Suomi, www.anuoksanen.fi 


"Tiedottamalla jokamiehen oikeudesta, kansallispuistoista ja roska päivässä -liikkeestä. Jokaisen kuuluisi saada tietoa
mahdollisuuksista ja vastuista."

Stefan Salonen, 64, KD, Uusimaa, Facebook.com/stefansa72


"Luontoliikkumisen tiedetään olevan hyvinvointia ja terveyttä edistävää. Luontoliikkumisen pitäisi olla mahdollista monille.
Kansanedustajana puhuisin esimerkiksi kansallispuistojen lisäämisen puolesta. Lisäksi pyrkisin vaikuttamaan valtion liikuntaneuvoston suunta-asiakirjoihin niin, että se sisältäisivät myös luontoliikkumisen näkökulmat. Kuntien tehtäviin kuuluvat paikallisten liikuntapaikkojen ja liikuntaohjelmien suunniteltu ja toteutuksen seuranta."

Miila Halonen, 41, Vasemmisto, Uusimaa, miilahalonen.net


"Olen Lapin vaeltaja ja ollen jo yli 30 vuotta vienyt nuorisoa Lappiin nuorten vaelluksille ja vaellusripareille. Vaellan myös
yksin rinkan kanssa syksyisin ja ahkiota vetäen talvella. Marjastan, sienestän ja hirvestän. Haluan edistää erityisesti lasten ja nuorten lunnontuntemusta ja retkeilyä. Luonnossa liikkuminen ja retkeily luovat hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Luontoretkeilyä ja luonnossa liikkumista on tuotava koulujen opetussuunnitelmiin. Minäkin vien joka syksy lukioni yhden ikäluokan viikoksi Lapin leirikouluun. Haluan toimia niin, että Metsähallitus saa kansallispuistojen hoitoon ja retkeilyn edistämiseen tarvittavat lisärahat. Kansallispuistoista ja retkeilyalueista on huolehdittava!

Ilpo "Jauru" Saarelainen, 58, Keskusta, Savo-Karjala, www.ilpoeduskuntaan.fi


"Luonnossa liikkuminen edistää niin henkistä kuin fyysistä hyvinvointia. Kansanedustajana tavoitteenani on turvata kansalaisille pääsy lähiluontoon laadukkaan maankäytön suunnittelun avulla, kasvattaa luonnonsuojelun määrärahoja, turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen, edistää ympäristökasvatusta sekä huolehtia siitä, että retkeilyreitistöjen ylläpitomahdollisuudet kohenevat. Olen laatinut kesällä 2017 maakuntavaltuustoaloitteen alueellisen virkistysalueyhdistyksen perustamiseksi Varsinais-Suomeen. Selvitystyö yhdistyksen perustamiseksi alkoi keväällä 2019. Itse rakastan outdoors-elämää ja huippuhetkeni vapaa-ajallani vietän esimerkiksi retkiluistellen, retkeillen, hiihtäen, juosten ja pyöräillen!"

Helena Särkijärvi, Vihreät, Varsinais-Suomi, www.helenasarkijarvi.fi


"Jokamiehenoikeuden säilyttäminen ja matalan kynnyksen luontoliikunnan edistäinen. Elämme hektistä ja muuttuvaa maailmaa, jossa henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin merkitys on iso myös kansanterveydellisesti. Liikuntapalveluiden kaupallistuessa, on jokaisen saatavilla oleva liikunta ja sen ympärillä oleva yhteisö tärkeää ja hyvä lääke myös syrjäytymiseen."

Juha Vimpari, 47, Sininen tulevaisuus, Keski-Suomi, www.facebook.com/Juha-Vimpari-sin-645445452499716/