Vaalit

Suomen Latu on sitoutumaton, valtakunnallinen ulkoilujärjestö. Meidän tavoitteenamme on lisätä ulkoilua matalalla kynnyksellä ja tukea kaikkien luontosuhdetta. Jotta tavoitteemme voi täyttyä, pitää päätöksenteon kaikilla asteilla olla ulkoilua tukevaa. Suomen Ladun tavoitteena on, että kaikissa vaaleissa saadaan ulkoilun ääni kuuluviin.

Meille vaalivaikuttamisen tärkeimpinä tavoitteina on:

 • saada ulkoiluteemoja puolueiden ohjelmiin
 • nostaa ulkoiluaiheisia teemoja keskusteluun vaalien alla
 • nostaa esiin ehdokkaita, jotka puhuvat ulkoilun puolesta
 • aktivoida ulkoilijoita äänestämään ja siten vaikuttamaan ulkoilun mahdollisuuksiin.

Suomen Latu tekee yhteistyötä muiden ulkoilu- ja liikuntajärjestöjen kanssa. Yhdessä pystymme viemään teemoja vakuuttavasti päättäjille ja tavoittamaan yhä useamman äänestäjän. Vaalivaikuttamisessa teemme yhteistyötä Ulkoilufoorumiin kuuluvien ulkoilujärjestöjen kanssa sekä Liikkuja Polku -verkoston Vaikuta -ryhmän kanssa. Ulkoilufoorumin vaaliteemoilla haluamme edistää ulkoilua ja Liikkujan Polun vaaliteemat edistävät kaikkea liikuntaa. 

Miten ulkoilija ja Suomen Ladun jäsen voi vaikuttaa

Vaikuttamiskeinot ja painotukset vaihtelevat vaaleittain. Kuntavaaleissa on tärkeää saada valtuustoihin ulkoilun puolestapuhujia, jotta kunnan ulkoiluolosuhteet pysyvät hyvinä ja kehittyvät entisestään. Aluevaaleissa on tärkeää ulkoilun huomiointi sosiaali- ja terveyspalveluja suunniteltaessa ja niitä tarjottaessa.

Valtakunnallisissa vaaleissa taas keskiöön tulee nostaa ulkoilun tärkeys yksilöille ja yhteiskunnalle. Kaikki me tiedämme, että ulkoilu on hyväksi meille, mutta sen tulee näkyä myös ulkoilun arvostuksessa ja päätöksenteossa. Onkin tärkeää, että ulkoilu huomioidaan valtakunnallisia päätöksiä ja linjauksia tehtäessä.

Paikallisen yhdistyksen ei kannata lähteä kuntavaaleissa liikkeelle laveilla vaaliteemoilla, koska ne eivät pure kuntapolitiikassa. Valtakunnalliset aiheet ainoastaan kehystävät paikallisia teemoja. Keinot toimia ja vaikuttaa vaihtelevat vaaleittain. Varmaa on kuitenkin se, että jokaisen ulkoilijan ääntä tarvitaan, jotta ulkoilumahdollisuutemme kehittyvät.

Äänestä ulkoilijaa

Äänestä ehdokasta, joka mainitsee tärkeäksi harrastuksekseen monipuolisen ulkoilun ja luonnossa liikkumisen ja tuntee ja käyttää kunnan omia arkiulkoilupaikkoja.

Haluat enemmän, tee tämä

Ennen vaaleja 

 • Kun haluat saada ehdokkaista enemmän irti, pyydä heiltä lupauksia. Nosta keskusteluun järjestölle tärkeitä kysymyksiä paikallisista näkökulmista.
 • Käy vaalitilaisuudessa ja keskustele ehdokkaiden kanssa.
 • Esitä ehdokkaille kysymys: ”Ulkoilu on matalan kynnyksen liikuntaa, joka on pääsääntöisesti ilmaista ja jota kaikki voivat harrastaa. Ulkona liikkumisella on lukuisten tutkimusten mukaan merkittäviä henkisiä ja fyysisiä terveysvaikutuksia jotka vaikuttavat yksilön hyvinvoinnin lisäksi kansanterveyteen. Miten sinä aiot edistää ulkoilua kunnassa, jos sinut valitaan?”
 • Nosta keskusteluun paikallislehden mielipidepalstalla Suomen Ladun paikallisyhdistyksen toimintaa ja vaikuttavuutta ulkoilupalvelujen tuottajana. Tuo esiin kohennusta tarvitsevia ulkoiluolosuhteita.

Vaalien jälkeen 

 • Ota yhteyttä luottamustehtäviin valittuihin, kuten kansanedustajiin, kunnanvaltuutettuihin, lautakunnan jäseniin ja virkamiehiin, joilla on päätös- tai vaikutusvaltaa ulkoiluolosuhteita koskevassa päätöksenteossa.
 • Kutsu luottamushenkilöitä majalle tai laavulle retkelle. Kerro heille yhdistyksen toiminnasta, tavoitteista ja suunnitelmista.
 • Ole aktiivinen, kun kunnassa tehdään suunnitelmia ja asiakirjoja, joilla voi edistää ulkoilua. Kunnan strategia on tällainen asiakirja. Jos strategiaan saa kirjauksen ulkoilupaikkojen tai -reittien kehittämisestä tai arkiulkoiluolosuhteiden tärkeydestä, se on hyvä työkalu edistää kunnassa ulkoilupaikkojen laatua ja käytettävyyttä seuraavalla nelivuotiskaudella.