Lausunnot - 2012

Suomen Ladun näkökulmana lausunnoissa ja kannanotoissa on ulkoilun edistäminen ja ulkoilumahdollisuuksien parantaminen.