Lausunnot - 12/2011

Suomen Ladun näkökulmana lausunnoissa ja kannanotoissa on ulkoilun edistäminen ja ulkoilumahdollisuuksien parantaminen.