Lausunnot - 2010

Suomen Ladun näkökulmana lausunnoissa ja kannanotoissa on ulkoilun edistäminen ja ulkoilumahdollisuuksien parantaminen.

 Ajankohtaista

Hyötyliikuntaa

Päättäjien suuntaan tarvitaan yksiselitteisempää ja konkreettisempaa faktaa siitä, miksi liikunnan taloudellisia resursseja pitäisi lisätä, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson kirjoittaa uusimman Latu & Polku -lehden pääkirjoituksessaan.

16.12.2010|Lausunnot

Esitys järjestyslain muuttamiseksi

Suomen Latu ry, Suomen Partiolaiset ry ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry eivät pidä esitystä järjestylain muuttamiseksi hyvänä.

15.12.2010|Lausunnot

Suomen Ladun lausunto: Liikenneolosuhteet 2035 -suunnitelma

Liikenneolosuhteet 2035 on Liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelma (PTS) ja sisältää näkemyksen liikennejärjestelmän kehittämisestä. Sen tavoitteena on tarjota päätöksentekijöille aineistoa liikennejärjestelmän kokonaisuutta koskevan päätöksenteon tueksi.

15.12.2010|Lausunnot

Ulkoilijoiden turvallisuus huomioitava luonnonsuojelulain muutoksessa

Hallitus päättää tänään Luonnonsuojelulain muutosesityksestä, joka mahdollistaisi metsästyksen harkinnanvaraisesti eteläisen Suomen kansallispuistoissa. Suomen Latu on huolissaan kansallispuistojen tuhansien kävijöiden turvallisuudesta, mikäli metsästys alkaisi laajemmassa määrin puistojen alueella.

03.12.2010|Lausunnot

Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen

Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Suomen Latu ry, Suomen Ratsastajainliitto ry ja Suomen Suunnistusliitto ry toteavat lausunnossaan muun muassa, että Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen on tärkeää.

15.11.2010|Lausunnot

Oulun ja Kokkolan ulkoiluolosuhteiden selvitykset

Suomen Latu teki yhteistyössä selvityksen sekä Oulun että Kokkolan ulkoilumahdollisuuksien nykytilasta ja muutoksesta kevään ja kesän 2010 aikana. Selvitystä tekemässä oli molempiin kaupunkeihin perustettu ulkoilun yhteistyöryhmä. Selvitykset ovat osa Suomen Ladun vuosille 2009-2011 sijoittuvaa Sulka II -hanketta.

01.11.2010|Lausunnot