Lausunnot

Suomen Ladun näkökulmana lausunnoissa ja kannanotoissa on ulkoilun edistäminen ja ulkoilumahdollisuuksien parantaminen.

 Ajankohtaista

Paloheinän golfkentän laajennus

Suomen Latu ja Helsingin Latu ja Polku toteavat yhteislausunnossaan Paloheinän olevan tärkeä monipuolisen ulkoilun alue.

09.03.2023|Lausunnot

Kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia 2035

Suomen Latu toteaa lausunnossaan luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035 monimuotoisen luonnon olevan ensiarvoisen tärkeää niin itseisarvona kuin ulkoilijoille monimuotoisesta luonnosta saatavan laaja-alaisen hyvinvoinnin vuoksi.

31.01.2023|Lausunnot

Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Metsähallitus pyysi lausuntoja Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta.

17.01.2023|Lausunnot

Kansallinen metsästrategia

Suomen Latu toteaa lausunnossaan, että Kansallisessa metsästrategiassa tulisi vahvemmin käsitellä metsänkäytön sosiaalis-kulttuurista kestävyyttä eli ihmisen toimintaa metsissä.

15.11.2022|Lausunnot

Tiilikkajärven kansallispuiston laajentaminen

Suomen Latu toteaa, että uusia kansallispuistoja perustettaessa tai niitä laajennettaessa tulee huomioida näiden uusien alueiden tulevat vuosimenot Metsähallituksen Luontopalveluiden vuosibudjetissa.

14.10.2022|Lausunnot

Luonnos hallituksen esitykseksi vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta

Suomen Latu pitää oleellisen tärkeänä, että luonnonsuojelulain nojalla perustetuissa kansallis- ja luonnonpuistoissa, sekä muilla luonnonsuojelualueilla turvataan ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö. 

25.08.2022|Lausunnot