Sienestäjän digihanke

Sienisovellus-hankkeen tavoitteena on rakentaa toimiva työkalu monipuolisen sieniharrastuksen tueksi ja avuksi varsinkin varsinkin aloittelevalle sienestäjälle. Pelillisyyden kautta on tavoitteena lisätä myös lasten ja perheiden luontoliikkumista sekä kiinnostusta sienten hyödyntämiseen. Hankkeen tavoitteina on lisätä sienestäjien määrää, tukea sienten turvallista tunnistamista ja helpottaa sienten löytymistä. Lisäksi sovellus tarjoaa ideoita sienten jatkokäsittelyyn ja ruoan valmistamiseen.

Sienisovellus:

  • On hyödyllinen työkalu varsinkin aloittelevalle sienestäjälle.
  • Madaltaa kynnystä aloittaa sieniharrastus.
  • Lisää tietoutta sienistä, sienten monipuolisuudesta ja sienten turvallisesta tunnistamisesta.
  • Mahdollistaa sienipaikkojen tallentamisen sekä halutessa paikkojen jakamisen muille käyttäjille.
  • Lisää sekä monipuolistaa sienten ruoka- ja säilömiskäyttöä reseptien ja ohjeiden avulla 
  • Kasvattaa sienestäjien määrää.
  • Lisää luontokosketusta vähentäen allergioihin ja tulehdusperäisten sairauksien ilmaantuvuutta

Sienisovelluksen tärkeä tavoite on lisätä aloittelevan, epävarman sienestäjän tietoa sienistä ja sienten moninaisuudesta. Monia vasta-alkajia mietityttävät sienten tunnistamisen monet riskit tai metsään eksyminen. Älypuhelin löytyy jo monelta ja digitaalisuus sekä sovellusten käyttö on varsinkin nuorille normaali tapa lähestyä uusia asioita. Sovelluksen avulla kynnys lähteä sienestämään voi madaltua ja sieniin tutustuminen on huomattavasti helpompaa, kuin perinteisiä sienikirjoja käyttäen. Sijaintiominaisuus lisää luonnossa liikkujan  varmuutta suhteessa huoleen eksymisestä. Lisäksi se mahdollistaa hyvien sienipaikkojen lisäämisen sovelluksen kartalle sekä tarpeen mukaan tämän paikkatiedon jakamisen muille. 

Hanke on käynnistynyt syksyllä 2021 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Hanketta rahoittaa ELY-keskus, Ympäristökasvatus- ja valistushankkeet. 

Yhteystiedot: Juhani Lehto, etunimi.sukunimi@suomenlatu.fi, p.  044 722 6320.