Seikkailevat perheet

Ulkoilua ja luontoliikuntaa perheiltä perheille

Seikkailevat perheet on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Suomen Ladun kolmivuotinen perheliikuntahanke 2019-2021. Hankkeessa etsitään uusia vertaisohjaajia perheliikuntaan. Avainhenkilöitä ovat alle 10-vuotiaiden lasten isät, äidit ja muu lähipiiri. Vertaisohjaajat sitoutuvat ohjaamaan viiden kerran Seikkailevat perheet -kokonaisuuden. Kertojen aikana kokeillaan erilaisia liikunnan muotoja, jotta perheet löytäisivät itselleen sopivia tapoja liikkua ja olla yhdessä. 

Paikallisiin yhdistyksiin etsitään kummeja, jotka toimivat vertaisohjaajien yhteys- ja tukihenkilöinä. Kummeja ja vertaisohjaajia etsitään mukana olevien tahojen viestinnällä ja perheliikuntakiertueilla 2020-21. Monessa yhdistyksessä sopivia henkilöitä on jo olemassa, jolloin Seikkailevat perheet tuo heille uuden toimintamallin ja lisätukea toimintaan. Hankkeessa kuvataan sekä kummin että vertaisohjaajan tehtävänkuvat Seikkailevat perheet -toiminnassa. 

Tietämys hyvästä vapaaehtoistoiminnasta on viime vuosina lisääntynyt. Hankkeessa hyödynnetään uutta tietoa vapaaehtoistoiminnan hyvästä organisoinnista, joka ottaa huomioon toiminnan eri osat, kuten tehtävien paremman määrittelyn, perehdytyksen, vapaaehtoisten tukemisen ja kiittämisen. 

Hankkeessa annetaan myös Seikkailevat perheet -ryhmille erilaisia valmiita toimintaideoita eri vuodenaikoihin. Sisältöinä hyödynnetään jo aiemmin perheliikuntaan tuotettuja toimintamalleja ja aktiviteetteja, joita kootaan eri toimijoilta yhteen paikkaan kaikkien käytettäväksi. 

Toiminnan tueksi tuotetaan mm. www-sivuilla avoimesti hyödynnettävä materiaali, kuvaus ja ohjeet toiminnasta, viestintämateriaali ja Seikkailevat perheet -kiertue sekä ryhmille ja vertaisohjaajille toimintaan kannustavia Seikkailevat perheet -tuotteita. 

Lue lisää Seikkailevista perheistä täältä

Perheliikunnan yleinen edistäminen

Perheliikunnan materiaalia on olemassa runsaasti eri toimijoilla, mutta ne ovat hajallaan. Hankkeen aikana etsitään paras mahdollinen ratkaisu, jossa materiaalit olisivat koottuna, avoimesti kaikkien käytössä. 

Olympiakomitean koordinoiman Liikkujan polku -verkoston alla toimii perheliikunnan teemaryhmä. Hanketyöntekijä toimii ryhmän kuljettajana hankkeen ajan. Hankkeen aikana kehitetään toimintamalli, jolla teemaryhmä voi jatkaa toimintaansa sekä ylläpitää hankkeessa koottua tietopankkia myös hankkeen jälkeen.

Lue lisää Liikkujan polku -verkostosta täältä

Hankekumppanit:

  • Allergia-, iho- ja astmaliitto
  • Folkhälsan
  • Hengitysliitto
  • OK Sivis
  • Suomen Sydänliitto

 

Yhteystiedot:

Susanne Blomqvist
Hankesuunnittelija
susanne.blomqvist(at)suomenlatu.fi
puh. +358 44 722 6322