Metsään meni

Metsään meni – luontotoiminta osaksi pedagogiikkaa (2021-2022)

Metsään meni-hankkeessa luodaan luontotoiminnasta monipuolinen työtapa ja oppimisympäristö, jossa toiminta perustuu Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteena on saada luontotoiminta säännölliseksi osaksi toimintakulttuuria ja vahvistaa laajasti henkilöstön pedagogista osaamista sen parissa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oleellisena osana on lapsilähtöisyys, lasten tarpeiden, mielipiteiden ja vahvuuksien huomioiminen, kun toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. Hanke lisää lasten hyvinvointia osallisuutta ja laadukkaan ja tasa-arvoisen opetuksen toteutumista ympäri Suomea. Luonnolla on tutkitusta laajoja positiivisia vaikutuksia. Se sopii niin energian purkamiseen, kuin myös rauhoittumiseen. Luonto tukee oppimista ja lasten erilaisia tarpeita. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti luontotoimintaa aloittavat opettajat ja kasvattajat ja koulutuksissa on huomioita niin alle 3-vuotiaiden ja 3-5-vuotiaiden kanssa työskentelevät, kuin myös esiopetusikäiset, kaksi vuotista esiopetuskokeilua unohtamatta.

Metsään meni - hanke on Suomen ympäristöopisto SYKLIn ja Suomen Ladun koulutuksellinen yhteishanke. Kyseessä on Opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutus - hanke varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa työskenteleville henkilöille. 

Koulutukset toteutetaan eri paikkakunnilla ympäri Suomea, jotta ne ovat mahdollisimman laajasti saavutettavissa. Hanke sisältää 5 eri koulutusmoduulia, jotka toteutetaan vuoden 2022 aikana. Koulutusten sisällöistä ja aikataulusta voi kysyä osoitteella riina.fagel@sykli.fi 

 


Yhteystiedot:

Mari Parikka-Nihti
lasten luontotoiminnan asiantuntija 
mari.parikka-nihti@suomenlatu.fi
puh. +358 50 544 16 11

Suomen Latu
Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1
00250 Helsinki