Metsään meni

Metsään meni – luontotoiminta osaksi pedagogiikkaa (2021-2022)

Metsään meni-hankkeessa luodaan luontotoiminnasta monipuolinen työtapa ja oppimisympäristö, jossa toiminta perustuu Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteena on saada luontotoiminta säännölliseksi osaksi toimintakulttuuria ja vahvistaa laajasti henkilöstön pedagogista osaamista sen parissa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oleellisena osana on lapsilähtöisyys, lasten tarpeiden, mielipiteiden ja vahvuuksien huomioiminen, kun toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. Hanke lisää lasten hyvinvointia osallisuutta ja laadukkaan ja tasa-arvoisen opetuksen toteutumista ympäri Suomea. Luonnolla on tutkitusta laajoja positiivisia vaikutuksia. Se sopii niin energian purkamiseen, kuin myös rauhoittumiseen. Luonto tukee oppimista ja lasten erilaisia tarpeita. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti luontotoimintaa aloittavat opettajat ja kasvattajat ja koulutuksissa on huomioita niin alle 3-vuotiaiden ja 3-5-vuotiaiden kanssa työskentelevät, kuin myös esiopetusikäiset, kaksi vuotista esiopetuskokeilua unohtamatta.

Metsään meni - hanke on Suomen ympäristöopisto SYKLIn ja Suomen Ladun koulutuksellinen yhteishanke. Kyseessä on Opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutus - hanke varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa työskenteleville henkilöille. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Yhden koulutusmoduulin laajuus on 2 op sisältäen ennakkotehtävän, koulutuspäivän (webinaari tai lähitoteutus) sekä kehittämistehtävän. Tehtävät kannustavat itsenäiseen työskentelyyn ja soveltavaan oppimiseen työpaikalla. Lähipäivä koostuu toiminnallisista harjoituksista. Koulutuksista saat todistuksen.


Vahvasti ulkona! -verkkokurssi

Miksi teemme niin kuin teemme varhaiskasvatus- tai esiopetusryhmässä?
Verkkokurssina suoritettava koulutus luo pedagogista viitekehystä ulkona oppimiselle mm. toimintaprosessin, lasten osallisuuden ja pedagogisen dokumentoinnin näkökulmasta. Lähdetään juurruttamaan luontotoimintaa osaksi koko yksikön toimintakulttuuria inspiroivien tehtävien kautta. Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Sykli ja Suomen Latu.

  • Verkkokurssin voi suoritaa 11.12.2022 saakka. Valitse itsellesi sopiva ajankohta!
    Ilmoittautuminen Syklin sivuilta>>


Tuumasta toimeen ja luontoon!

Lähiopetuksena toteutettava monipuolinen koulutuspäivä sisältää käytännön ideoita pedagogisen dokumentoinnin toteuttamiseen. Innostavat leikit ja tehtävät on helppo toteuttaa ilman suuria materiaalihankintoja. Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Sykli ja Suomen Latu.

 

Tulevaisuuden tekijät!

Lähiopetuksena toteutettava koulutus. Suunnitelmallinen, pitkäjänteinen ja pedagogisesti kokonaisvaltainen luonnossa toimiminen tukee Ekososiaalisen sivistyksen pyrkimyksiä. Tavoitteena on nähdä luonto kokonaisvaltaisena hyvinvoinnin lähteenä kaikille ikään tai kulttuuriin katsomatta. Voimaannutaan yhdessä luonnossa ja luonnosta. Tutustutaan toiminnallisesti Agenda 2030 tavoitteisiin. Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Sykli ja Suomen Latu.

 Koulutusten sisällöistä ja aikataulusta voi tarvittaessa kysyä lisää osoitteella riina.fagel@sykli.fi 


Yhteystiedot:

Mari Parikka-Nihti
lasten luontotoiminnan asiantuntija 
mari.parikka-nihti@suomenlatu.fi
puh. +358 50 544 16 11

Suomen Latu
Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1
00250 Helsinki