LUODE-hanke

LUODE - luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä

Hanke on vuosina 2018-2020 toteutuva kuuden osatoteuttajan ESR-rahoitteinen hanke.

Hankkeessa tarjotaan nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä taitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen avulla. Fokuksena on kehittää työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- ja ammatillisessa opetuksessa.

Helsingin yliopisto, Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö toimii päätoteuttajana hankkeen kokonaisuudesta ja hallinnoinnista, edistää osatoteuttajien välistä yhteistyötä ja hankeen kokonaistavoitteiden saavuttamista sekä osallistuu verkostojen rakentamiseen ja sidosryhmätyöhön.

Suomen Latu ry vastaa osatoteuttajana nuorten mahdollisuudesta osallistua ohjausvalmiuksia kehittävään luontoliikuntaan ja vapaaehtoistyöhön Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. Hankkeen avulla tarjotaan nuorille myös mahdollisuus osallistua taidetta ja luontoliikuntaa yhdistäviin toiminnallisiin ympäristö- ja yhteisötaideprojekteihin yhdessä taideyliopiston ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Suomen Latu on hankkeessa myös kehittämässä luontoliikuntapainotteisen sisällön tuomisesta TET- ja TTO-materiaalipakettien suunnitteluun ja ottaa hankeen aikana harjoittelijoita Suomen Ladulle testaamaan luontopainotteisia harjoittelun sisältöjä ja käytäntöjä.

Hankkeen toimintaan pääset tutustumaan Suomen Ladun nuorten sivuilta 

Osatoteuttajina Suomen Ladun lisäksi hakkeessa ovat

  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti, joka vastaa osatoteuttajana yrittäjyyskasvatuksen pedagogisesta osaamisesta
  • Outward Bound Finland ry, joka vastaa elämys- ja seikkailupedagogisesta osaamisesta ja nuorten tuomisesta luonnon pariin sekä luonnon käyttämisestä oppimisympäristönä.
  • Suomen Urheiluopisto, Vierumäki vastaa osatoteuttajana monialaisten oppimistilanteiden ja -ympäristöjen tuomisesta ja kehittämisestä ammattiin opiskeleville nuorille heidän osallisuuden, vastuunkannon ja itseohjautuvuuden lisäämiseksi.
  • Taideyliopisto vastaa osatoteuttajana taide- ja mediaosaamisen monipuolisesta tarjonnasta, joilla tuetaan erityisesti nuorten minäpystyvyyden kokemuksia ja yhteistyötaitojen kehittymistä.

 

 

www.luodehanke.fi

Yhteystiedot

Elli Keisteri-Sipilä
Hankesuunnittelija
etunimi.sukunimi@suomenlatu.fi
puh. +358 50 327 1202
Suomen Latu
Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1
00250 Helsinki