Ilo kasvaa ulkona

Ilo kasvaa ulkona - luontoliikunta osaksi toimintakulttuuria

Ilo kasvaa ulkona on Suomen Ladun ja Suomen ympäristöopisto Syklin kolmevuotinen (2019-2021) valtakunnallinen yhteishanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa pyritään lisäämään lähiluonnon käyttämistä liikunta-, opetus- ja luontokohteena niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuopetuksessa.  

Syklin hallinnoimassa hankkeessa luodaan luontoa oppimisympäristönä käyttävien kasvattajien sekä opettajien valtakunnallinen verkosto. Verkoston alueellisissa tapaamisissa kartoitetaan luontotoiminnan tuen tarpeita, jaetaan ideoita ja kokemuksia sekä kouluttaudutaan. Lue lisää kehittämisverkostoista ja ilmoittaudu mukaan >>

Hankkeessa Suomen Latu kouluttaa varhaiskasvattajia työpajoissaan sekä ohjaajakursseilla 10 eri kunnassa. Koulutusten punaisena lankana toimivat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja luonnon mahdollisuudet vasun toteuttamisessa. Tavoitteena on pitkäjänteinen luontoliikunnan kuntayhteistyö. Kuntia tuetaan myös yhteiseen toimintaan paikallisen Suomen Ladun jäsenyhdistyksen kanssa.

Yhdessä kasvattajien ja opettajien kanssa syntyneet ideat ja toimintamallit ovat hankkeen päätyttyä valtakunnallisesti kaikkien ilmaisessa käytössä hankkeen www-sivuilla sekä Ilo kasvaa ulkona -käsikirjassa. Tämä käsikirja suunnataan luontotoiminnan aloittelijoiden tueksi. 

 

Hankekumppanit:
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa, yhteistyö ja verkostot lapsen liikkumisen edistäjinä -hanke, Liiku ry ja 10 muuta liikunnan aluejärjestöä
LYKE-verkosto / Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto 
Nurmijärven kunta ja Nurmijärven Latu
Seikkailukasvatusverkosto
Ulko-opet ry
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi

 


Yhteystiedot:

Tuija Laitinen
hankesuunnittelija
tuija.laitinen@suomenlatu.fi
puh. +358 50 564 1702

Suomen Latu
Radiokatu 20
00240 Helsinki