Ilo kasvaa ulkona

Ilo kasvaa ulkona - luontoliikunta osaksi toimintakulttuuria

Ilo kasvaa ulkona on Suomen Ladun ja Suomen ympäristöopisto Syklin kolmevuotinen (2019-2021) valtakunnallinen yhteishanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa pyritään lisäämään lähiluonnon käyttämistä liikunta-, opetus- ja luontokohteena niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuopetuksessa.  

Syklin hallinnoimassa hankkeessa luodaan luontoa oppimisympäristönä käyttävien kasvattajien sekä opettajien valtakunnallinen verkosto. Verkoston alueellisissa tapaamisissa kartoitetaan luontotoiminnan tuen tarpeita, jaetaan ideoita ja kokemuksia sekä kouluttaudutaan. Lue lisää kehittämisverkostoista ja ilmoittaudu mukaan >>

Suomen Latu kouluttaa varhaiskasvattajia työpajoissaan sekä ohjaajakursseilla 10 kunnassa. Yhteistyökuntia on mukana eri puolilta maata. Koulutusten punaisena lankana toimivat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja luonnon mahdollisuudet vasun toteuttamisessa. Tavoitteena on pitkäjänteinen luontoliikunnan kuntayhteistyö.

Hankkeen yhteistyökuntia tuetaan yhteiseen toimintaan paikallisen Suomen Ladun jäsenyhdistyksen kanssa. Yhteistyö muodostuu eri kunnissa erilaiseksi. Se voi olla esim. retkeilykummitoimintaa, yhteisten tapahtumien järjestämistä, ulkoiluvälineiden lainaamista tai vaikkapa Suomen Ladun vapaaehtoisten ohjaamaa Muumien hiihtokoulua.

Hankkeen aikana kootaan luontoliikuntaa tukevaa materiaalia yhdessä kasvattajien ja opettajien kanssa. Syntyneet ideat ja toimintamallit ovat hankkeen päätyttyä kaikkien käytössä hankkeen www-sivuilla sekä Ilo kasvaa ulkona -käsikirjassa. Tämä käsikirja suunnataan luontotoiminnan aloittelijoiden tueksi. 

 

Hankekumppanit:
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa, yhteistyö ja verkostot lapsen liikkumisen edistäjinä -hanke, Liiku ry ja 10 muuta liikunnan aluejärjestöä
LYKE-verkosto / Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto 
Nurmijärven kunta sekä Nurmijärven Latu ja Polku
Seikkailukasvatusverkosto
Ulko-opet ry
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi

 


Yhteystiedot:

Tuija Laitinen
hankesuunnittelija
tuija.laitinen@suomenlatu.fi
puh. +358 50 564 1702

Suomen Latu
Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1
00250 Helsinki