Hyvinvointia ulkoilusta

Hyvinvointia ulkoilusta -hanke liikuttaa toimintakykyisiä noin +65-vuotiaita ryhmämuotoisen ja selkeästi matalan kynnyksen ulkoilutoiminnan avulla. Liikkumisen lisäksi toiminta tarjoaa mahdollisuuden viettää aikaa yhdessä ja lähiluonnossa.

Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia ulkoilun vertaisohjaajiksi Suomen Ladun jäsenyhdistyksiin. Vertaisohjaajat tarjoavat matalan kynnyksen ulkoilutoimintaa ulkoiluryhmissä, jotka tapaavat esimerkiksi viiden ulkoilukerran ajan. Vertaisohjaajat saavat ulkoilun ja yhdessä tekemisen kautta iloa myös omaan vastaavaan elämäntilanteeseen. Ulkoilutoiminta voi olla esimerkiksi yhteisiä kävelyhetkiä, pihapelejä, kotakahveja tai monipuolista luonnossa liikkumista. Ulkoilutoiminta ja sen muoto määräytyy lopullisesti jäsenyhdistyksen tarpeiden, vertaisohjaajan oman mielenkiinnon, ryhmän tason ja tarpeiden sekä lähiympäristön tarjoumien mukaan.

Hankkeessa tuotetaan erilaisia matalan kynnyksen ulkoiluideoita, joista vertaisohjaajat voivat halutessaan koota ja muokata niin itselleen kuin ryhmälleen sekä ulkoilun toimintaympäristöihin sopivimmat sisällöt. Sisältöinä toiminnassa voi hyödyntää myös jo aiemmin +65- vuotiaiden ulkoiluun tuotettuja materiaaleja. Hankkeen avulla pyritään jakamaan myös hyviä olemassa olevia toimintaideoita Suomen Ladun jäsenyhdistysten kesken.  

Ulkoilutoimintaan osallistumisen jälkeen toiveena on, että jokainen löytäisi sekä ylläpitäisi omaa tapaa ulkoilla ja nauttia luonnosta. Tämä voi tapahtua joko omatoimisesti tai itselleen sopivassa ryhmässä. Hankkeessa muotoutuva +65-vuotiaiden matalan kynnyksen ulkoilutoiminnan malli vakiinnutetaan osaksi Suomen Ladun jäsenyhdistysten toimintaa. Ulkoilutoiminta mahdollistaa jatkossa alueellisen yhteistyön muiden saman ikäryhmän hyvinvointiin keskittyneiden toimijoiden kanssa. 

Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa ja siinä tehdään tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen Ikiliikkuja -ohjelman ja ohjelmaa koordinoivan Ikäinstituutin kanssa. Hanke on alkanut kesällä 2023 ja on kaksivuotinen.

Yhteystiedot

Virpi Jussila, ulkoilun asiantuntija, Hyvinvointia ulkoilusta -hanke

virpi.jussila@suomenlatu.fi / +358 50 587 4257

 

KOULUTTAUDU VERTAISOHJAAJAKSI

Kursseja toteutetaan kaikilla Suomen Ladun latualueilla (8 kpl) vuoden 2023-2024 aikana sekä kurssille on mahdollisuus osallistua myös etänä Teems- alustalla. 

Kurssit on suunnattu Suomen Ladun jäsenyhdistyksille, joilla kullakin on tarjota kaksi ilmaispaikkaa kurssille. Jäsenyhdistykset voivat kysyä lisää paikkoja, mikäli kurssilla on tilaa.

Kurssille hakeutumisesta on sovittava ensin jäsenyhdistyksen hallituksen kanssa. Suosittelemme kahta kurssitettavaa/yhdistys eli jaettua vastuuta toiminnasta. Jäsenyhdistyshakuun pääset tästä.

Hyvinvointia ulkoilusta -vertaisohjaajakurssin kesto on yhden päivän eli 6 tuntia. Kurssiin sisältyy myös teemaan orientoiva ennakkotehtävä, jota ei tarvitse palauttaa. 

 • Kurssi antaa valmiudet aloittaa matalan kynnyksen ryhmämuotoisen ulkoilutoiminnan toimintakykyisten +65-vuotiaiden kanssa ja toimia itse vertaisohjaajana ulkoiluryhmässä.
 • Teemoina kurssilla ovat: vertaisohjaajuus ja vertaisohjaajana toimiminen yhdistyksessä, kohderyhmän ja sen liikkumisen tavoitteiden tuntemus, ulkoilun monet muodot, toiminnan turvallisuus ja osallistujien osallisuuden vahvistaminen.
 • Kurssi sisältää yhteisen ulkoiluosuuden.
 • Kurssilla pääset suunnittelemaan toimintaa itsellesi sekä jäsenyhdistykseesi sopivaksi. Huomiota kiinnitetään toiminnan alueelliseen sekä saavutettavaan viestintään ja markkinointiin sekä erilaisiin toimintamuotoihin. 
 • Kurssin aikana on mahdollista vaihtaa ideoita ja kokemuksia muiden osallistujien sekä jäsenyhdistysten kesken. 

Kurssi on muokattu Ikäinstituutin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja koulutuksesta Suomen Ladun toimintaympäristöihin sekä ryhmämuotoon sopivaksi.

Vertaisohjaajilla on mahdollisuus hankkeen aikana vaihtaa ajatuksia sekä kokemuksia etätapaamisissa sekä jatkokouluttautua mm. eri teemaisten webinaarien ja muun Suomen Ladun kurssitoiminnan kautta.  

KURSSIT 2023 

TULEVAT KURSSI 2024

 • 20.1.2024 Kuopio
 • 27.1.2024 Oulu
 • 3.2.2024 Tampere
 • 10.2.2024 Espoo
 • 3.4.2024 etätoteutus (Teems)
 • 17.8.2024 Kaarina
 • 11.9.2024 etätoteutus (Teems)
 • 14.9.2024 Rovaniemi