Hankkeet

Suomen Ladulla on käynnissä vuosittain erilaisia järjestön strategiaa tukevia hankkeita. Niissä keskitytään esimerkiksi ulkoiluolosuhteiden kehittämiseen tai ulkoilutoiminnan edistämiseen. Hankkeet kestävät yhdestä kolmeen vuotta ja niillä on aina oma erillinen rahoitus. 

Näiltä sivuilta löydät niin käynnissä olevat hankkeemme kuin esittelyt ja materiaaleja jo päättyneistä hankkeistamme.

Tulossa olevat hankkeet

Ilo kasvaa ulkona -hanke

1.8.2019 käynnistyy Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jossa tarjotaan varhaiskasvattajille ja esi- ja alkuopetuksen opettajille vertaistukea ja koulutusta, tuotetaan materiaalia ja jaetaan ideoita, joiden avulla he voivat lisätä luontoliikuntaa lasten arkipäivään.  Hanke on yhteishanke Ympäristöopisto Syklin kanssa. Suomen Ladun osahankkeessa painottuu kuntatason yhteistyö. Lisätietoa hankkeesta. 

Seikkailevat perheet

1.8.2019 käynnistyy Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jossa luodaan Seikkailevat perheet -toimintamalli. Malli pohjautuu vapaaehtoistoiminnan hyviin käytänteisiin ja Suomen Ladun käynnissä olevan perheliikuntahankkeen toimintamalleihin. Seikkailevat perheet liikkuvat yhdessä omalla lähialueellaan.  Ryhmää ohjaa Seikkailevat perheet -vertaisohjaaja, joka saa tukea Seikkailevat perheet -kummilta. He molemmat toimivat Suomen Ladun jäsenyhdistyksessä. Lisäksi hanke koordinoi Liikkujan polku -verkoston Perheliikunnan teemaryhmää ja kokoaa perheliikunnan materiaaleja yhteen, helposti tavoitettavaan sähköiseen ympäristöön. 

Naturkraft för familjer  - Luonnosta voimaa perheille

Suomen Latu on suomenkielinen pääkumppani Folkhälsanin kaksikielisessä hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on edistää terveellisiä elintapoja ja lisätä perheiden valmiuksia kohdata arjen haasteita luomalla uusia tapoja liikkua luonnossa yhdessä. Uusia perheiden toimintakykyä vahvistavia toimintamalleja muodostetaan terveyttä edistävän teorian pohjalta, perheitä osallistaen. Hanke on Stea-rahoitteinen ja käynnissä 2019-2021. Hankkeesta Folkhälsanin sivuilla: https://www.folkhalsan.fi/nyheter/2019/april/naturkraft/

Hankkeessa on käynnissä kysely: "Hyvä 2–7 -vuotiaan vanhempi, Folkhälsan ja Suomen Latu kaipaavat apuasi. Vastaa kyselyyn koskien perheenne luonnossa liikkumista! Juuri sinun näkemyksesi on meille tärkeä. Kyselyllä kartoitetaan lapsiperheiden luonnossa liikkumista, lapsen luontosuhdetta ja vanhemman voimavaroja. Vastaaminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia ja antaa tärkeää tietoa luontoliikunnan tutkimukseen ja hanketyöhön. Kysely on suunnattu 2-7-vuotiaiden lasten vanhemmille. Arvomme sähköpostinsa ilmoittaneiden vastaajien kesken 10kpl kylmälaukkuja ja 10kpl muumipehmoleluja!"

Kyselyyn pääset tästä osoitteesta:https://www.webropolsurveys.com/S/58F5C9E75CE41D6A.par