Syvenny asiaan

Syvennä osaamistasi jokamiehenoikeuksiin liittyen ja tutustu seuraaviin materiaaleihin:

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella- lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä
Everyman’s rights and the code of conduct on private land

Ympäristöministeriön vuonna 2012 julkaisemaan kirjaan on sisällytetty tärkeimmät jokamiehenoikeuksia koskevat säännökset. Kirjassa esitetään myös hyviä käytäntöjä ristiriitatilanteiden välttämiseksi. 

Jokamiehenoikeudet-esite

Ympäristöministeriö on julkaissut myös esitteen, joka kertoo ytimekkäästi jokamiehenoikeuksiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Esite on ladattavissa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. 

Jokamiehenoikeuden toimivuus

Suomen Latu ry teki yhteistyössä Ulkoilufoorumin kanssa selvityksen jokamiehenoikeuksien toteutumisesta. Ympäristöministeriön tilaaman selvityksen perusteella jokamiehenoikeudet toimivat Suomessa varsin hyvin. Selvitys on julkaistu vuonna 2007. 

Jokamiehenoikeudet ja villiyrttien keräily -ohje

Villiyrtit ovat oiva lisä ruokalautasella. Villiyrttien keruuseen liittyy kuitenkin joitain rajoituksia. Metsähallituksen ohje sisältää myös Eviran kokoaman listan elintarvikekäytön kannalta tärkeimmistä suomalaisista luonnonvaraisista kasveista. 

Koulutusmateriaali

Ota vapaasti käyttöön Suomen Ladun koulutusmateriaali jokamiehenoikeuksista.