Jokamiehenoikeudet lyhyesti

Jokamiehenoikeudella

Saat

- liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla tai erityiseen käyttöön otetuilla alueilla, kuten viljelyksessä olevilla pelloilla tai istutuksilla

- oleskella tilapäisesti siellä, missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)

- poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia

- onkia ja pilkkiä

- kulkea vesistössä ja jäällä

Et saa

- aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai häiriötä toiselle tai ympäristölle

- häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä

- kaataa tai vahingoittaa puita

- ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai oksia

- häiritä kotirauhaa

- roskata

- ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa

- kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

- tehdä avotulta ilman maanomistajan lupaa